Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Ledenservice

Qlix verzekert jou van professionele hulp bij problemen die je werk of je carrière belemmeren.  Onze coaches en arbeidsjuristen kunnen jou helpen bij individuele problemen op het werk.

(Dreigend) ontslag
(Dreigend) ontslag is een ingewikkelde zaak. Daarom is het verstandig om advies te vragen, bijvoorbeeld aan Qlix. Wij kunnen je helpen om na te gaan of het ontslag wel volgens de regels gaat. Die regels verschillen per ontslagsituatie. Zo mag je werkgever je niet ontslaan wegens zwangerschap of ziekte. Ook gelden er speciale regels bij ontslag tijdens proeftijd en bij beëindiging van een tijdelijk contract. Afhankelijk van bepaalde factoren (zoals jouw wensen en persoonlijke omstandigheden) zal de werkwijze van Qlix worden bepaald. Ook voor vragen over de Werkloosheidswet of het UWV kan jij als lid contact opnemen met Qlix.

Boventalligheid
Bij reorganisaties kan een deel van de werknemers worden overgeplaatst of boventallig verklaard worden. Indien je het niet eens bent met de gang van zaken kun je contact opnemen met de Qlix. Samen met jou wordt gekeken naar haalbare en passende oplossingen.

Slechte beoordeling
Een beoordelingsgesprek is voor jou als werknemer bepalend voor het verloop van je carrière. Op basis van een dergelijk gesprek wordt besloten of je wel of geen promotie maakt en of je wel of niet in aanmerking komt voor die salarisverhoging die je graag wilt hebben. Het verslag van een beoordelingsgesprek – waar het oordeel en de gemaakte afspraken in zijn opgetekend - is dan ook een belangrijk document. Lees het verslag altijd goed door voor je het ondertekent. Het verslag kan later namelijk in een ontslagprocedure worden gebruikt om aan te tonen dat je niet langer geschikt bent voor je functie. Ben je het oneens met de inhoud van het verslag, teken dan niet en maak je bezwaren dan meteen en zo goed mogelijk onderbouwd bekend. Het beste is om je bezwaren op schrift te zetten. Kom je er samen met je leidinggevende niet uit, schakel dan Qlix in.

Ruzie op het werk
Ruzie op je werk kan op vele manieren voorkomen. Met je directeur, je directe chef, met een collega of met een ondergeschikte. Het beïnvloedt niet alleen je werk maar vaak ook je hele leven. Met een vervelend gevoel op je werk zitten, betekent vaak dat je ook thuis een ander humeur hebt en de mensen in je privéomgeving anders benadert dan je zou willen. En natuurlijk heeft het in de toekomst invloed op je carrière. Als de relatie met een collega of leidinggevende dusdanig is verstoord kan je arbeidsovereenkomst in gevaar komen. Neem contact op met Qlix voor advies en ondersteuning.

Ziekte
Door veel of langdurig ziekteverzuim kunnen er problemen ontstaan op het werk. Qlix kan als bemiddelaar optreden zodat de gevolgen van het ziekteverzuim zo beperkt mogelijk blijven. Met jou en de werkgever wordt gezamenlijk naar een oplossing voor het probleem gezocht. Ook wanneer je vragen hebt over bijvoorbeeld de arbodienst of het UWV staat Qlix klaar om je te helpen.

Toepassing cao
Voor vragen over bijvoorbeeld cao teksten, uren, roosters of over de uitleg van cao teksten van het bedrijf kun je contact opnemen met de Qlix. Wij zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kunnen al je vragen hierover beantwoorden.

Ben jij lid van Qlix en heb jij hulp nodig bij een probleem op het werk? Schakel Qlix in!

Cancel