Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Bestuur vergadering

Locatie:  Amersfoort KPN kantoor vergaderruimte 8
Datum:  dinsdag 23 oktober 2018

Aanvangstijd 17:30 tot 20:00 uur

Agenda:

1 Opening, vaststellen agenda

2 Mededelingen 

3 Verslag vorige vergadering

4 Actiepunten

5 In- en uitgaande post

6  Afspraken email afhandeling en briefpapier

7 Project Qlix Vakbond van morgen

8 Licenties en installatie Office 365

9 Terugkoppeling overleg met vakbondsbestuurders

10 Resultaten enquête verkiezingen KPN

11 Verslag ingelaste ledenvergadering ALV 2018

12 Voorbereiding ALV 2019 

13 Rondvraag

14 Sluiting

Cancel