Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix congres/ALV 2019 donderdag 14 maart

Locatie:  Amershof te Amersfoort
Datum:  donderdag 14 maart 2019

ALV 2019  aanvangstijd 15:00 tot 17:00 uur nadien gezamenlijk diner.

Agenda:

1 Opening

2 Huishoudelijke mededelingen

3 Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 d.d. 21 maart 2018

4 Jaarverslag/overzicht 2018

5 Jaarrekening Qlix 2018

6 Verslag kascommissie en voorstel decharge

7 Begroting 2019

8 Aftreden bestuursleden

9 Verkiezing bestuur

10 Jaarrekening Stichting Aktiefonds Qlix 2018

11 Verslag kascommissie Aktiefonds en voorstel decharge

12 Verkiezing Kascommissie

13 Verkieizng bestuur Stichting Aktiefonds Qlix

14 Bestuursvoorstellen

15 Rondvraag

16 Afsluiting

Cancel