Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix congres/ALV 2019 donderdag 25 april

Locatie:  Amershof te Amersfoort
Datum:  donderdag 25 april 2019

Congres & ALV 2019  Qlix donderdag 25 april te Amersfoort

15:00-15:30 Congres inloop

15:30-17:00 uur: Congres " De relevante bond van de toekomst" spreker Ron Harmsen

- Hoe kun je optimaal invloed uitoefenen op de werkgever? Deze vraag staat centraal tijdens de Algemene Jaarvergadering van Qlix.

Economisch gaat het goed, maar toch blijven de arbeidsvoorwaarden achter & er worden juist versoberingen voorgesteld. Nieuwe werkmethodieken worden dwingend opgelegd aan medewerkers over hoe en wanneer hun arbeid wordt ingezet en men dus beschikbaar moet zijn. Daarom is samen een front vormen tegen machtige werkgevers een belangrijke verantwoordelijkheid van de vakbond van nu.

- Hoe kwam werknemersinvloed 120 jaar geleden tot stand, wat zijn de ontwikkelingen door de jaren heen, hoe acteert de hedendaagse vakbeweging en… is zij succesvol?’ 

Ron Harmsen onderhandelt voor Qlix met KPN over een nieuwe cao. Ron is sinds 1985 actief binnen de Nederlandse vakbeweging en heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in de ontwikkelingen binnen de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Tijdens ons congres zal Ron een inkijk geven in de verschillende vormen (en stijlen) van klassieke én eigentijdse werknemersinvloed.

- Aan u vervolgens de vraag welke stijl u het meest succesvol acht om anno 2019 daadwerkelijk invloed uit te oefenen op de werkgever.

17:00-17:30 Pauze 

17:30-19:00  Algemene Leden Vergadering 2019 (ALV 2019) 

-1 Opening 

-2 Huishoudelijke mededelingen

-3 Verslag Algemene Ledenvergadering 2018 d.d. 21 maart 2018

-4 Jaarverslag/overzicht 2018

-5 Jaarrekening Qlix 2018

-6 Stichting Aktiefonds

- 6.1 Stichting Aktiefonds Jaarrekening 2018

- 6.2 Stichting Aktiefonds Voorstel (besteding aan een goeddoel)

-7 Begroting 2019 (voorstel contributie gelijk)

-8 Verslag kascommissie Jaarrekening 2018 en voorstel decharge

-9 Verslag kascommissie Aktiefonds en voorstel decharge

-10 Aftreden bestuursleden (rooster bij de uitnodiging)

-11 Verkiezing bestuur

-12 Verkiezing Kascommissie

-13 Terugkomdag postactiven

-14 Bestuursvoorstellen (Artikel 8 wijzigingsvoorstel)

-15 Rondvraag

-16 Afsluiting ALV 2019

19:30-21:00 gezamenlijk diner.

Cancel