Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

ALV 2022

Locatie:  1217AM Hilversum, Witte Kruislaan 47
Datum:  donderdag 13 april 2023

Donderdag 13 april, inloop vanaf 14.00

Aanvang ALV 14:30

Agenda:

 • 1 Opening
 • 2 Huishoudelijke mededelingen 
 • 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 2022 d.d. 7 juli 2022 en de 2de ALV online 26 juli 2022 
 • 4 Jaarverslag 2022 
 • 5 Jaarrekening Qlix 2022
 • 6 Stichting Aktiefonds 
 • 6.1 Stichting Aktiefonds Jaarrekening 2022 
 • 7 Begroting 2023
 • 7.1 Voorstel contributie per kwartaal
 • 8 Verslag kascommissie Jaarrekening 2022 en voorstel decharge 
 • 9 Verslag kascommissie Aktiefonds en voorstel decharge 

PAUZE

 • 10 Aftreden bestuursleden (rooster bij de uitnodiging) 
 • 11 Verkiezing bestuur  
 • 12 Verkiezing Kascommissie 
 • 13 Voorstel Qlix feest 2023???
 • 14 Statuten 2023
 • 15 Ledenwerving
 • 16 Rondvraag 
 • 17 Afsluiting ALV 2022 

Einde ALV 16:30

Na de ALV voor degene die willen een hapje eten om 17:00 bij restaurant Spandershoeve.

Cancel