Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Bestuursvergadering

Datum:  dinsdag 13 juli 2021

1 Mededelingen

2 Verslag 1-6

3 Website Qlix

4 WBTR

5 CAO

6 ALV 30 september 2021

7 OR Leden

8 Rondvraag

Cancel