Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Bestuursvergadering

Datum:  donderdag 29 april 2021

1          Mededelingen            

2          Verslag 30-3   Vaststellen      

3          OR verkiezingen 2021 Voorstel bespreken    

4          JUS update  + arbeidsvoorwaarden harmonisatie               

5          ALV 2020        Voortgang       

5.1       Agenda ALV                

5.2       Jaarplan 2021 Voortgang bespreken (JUS, Mobiliteit, OR verkiezingen, leden activiteiten, KPN CAO voorbereiden,WFC CAO voorbereiding.

5.3       Jaarplan 2022 Voortgang      

6          Kwartaal Rapportage Staywise. 

7          Werken met Genko allemedewerkers en ook Qlix Bestuurders

8         Registratie Leden in Genko         

9.         Onderwerpen Qlix magazine juni 2021

10.       Rondvraag                  

Cancel