Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

ALV 2021

Locatie:  Marienhof Amersfoort, Klein Haag 2, PC: 3811HE AMERSFOORT
Datum:  donderdag 4 november 2021

Coronamaatregelen We organiseren de vergadering volgens de op dat moment geldende coronamaatregelen. Naar verwachting zal het in ieder geval nodig zijn dat iedereen een toegangsbewijs moet overleggen in de vorm van een negatieve test, vaccinatiebewijs of herstelbewijs.

 

AGENDA ALV 2021

14:00 uur ONTVANGST

14:30 uur TOELICHTING NIEUWE PENSIOENSTELSEL 

 • Door Ugo Hofman voormalig Actuaris bij TKP, de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds van KPN. Ugo zal vertellen hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit ziet en wat de verschillen zijn met ons huidige pensioenstelsel. Dit is van belang omdat wij, samen met andere bonden, met KPN in gesprek moeten over welke pensioenvorm wij willen voor onze leden. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

16:00 uur START ALV

 • 1 Opening
  • Ledenwerving
  • OR Kandidaten  KPN
 • 2 Huishoudelijke mededelingen 
 • 3 Verslag Algemene Ledenvergadering 2019 d.d. 25 april 2019 
 • 4 Jaarverslag 2019/2020 
 • 5 Jaarrekening Qlix 2019/2020
 • 6 Stichting Aktiefonds 
 • 6.1 Stichting Aktiefonds Jaarrekening 2019/2020 
 • 7 Begroting 2021
 • 8 Verslag kascommissie Jaarrekening 2019/2020 en voorstel decharge 
 • 9 Verslag kascommissie Aktiefonds en voorstel decharge 
 • 10 Aftreden bestuursleden (rooster bij de uitnodiging) 
 • 11 Verkiezing bestuur  
 • 12 Verkiezing Kascommissie 
 • 13 Voorstel Qlix feest 2022
 • 14 a statuten wijzigingsvoorstel: Artikel 8A
 • 14 b statuten toevoegingsvoorstel: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
 • 15 Rondvraag 
 • 16 Afsluiting ALV 2021 

18:00 EINDE ALV

18:00 - 21:00 DINER

Cancel