Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

ALV 2019-2020

Datum:  donderdag 30 september 2021

Voorlopige plan datum ALV Corona ontwikkeling afwachten.

Opzet agenda ALV 2020

1 Opening  

2 Huishoudelijke mededelingen 

3 Verslag Algemene Ledenvergadering 2019 d.d. 25 april 2019 

4 Jaarverslag 2019/2020 

5 Jaarrekening Qlix 2019/2020

6 Stichting Aktiefonds 
6.1 Stichting Aktiefonds Jaarrekening 2019/2020 

7 Begroting 2021

 8 Verslag kascommissie Jaarrekening 2019/2020 en voorstel decharge 

9 Verslag kascommissie Aktiefonds en voorstel decharge 

10 Aftreden bestuursleden (rooster bij de uitnodiging) 

11 Verkiezing bestuur  

12 Verkiezing Kascommissie 

13 Voorstel Qlix feest 2022

14 Bestuursvoorstellen (Artikel 8 wijzigingsvoorstel) (toevoegen WBTR aan statuten)

15 Rondvraag 

16 Afsluiting ALV 2021 

Optioneel op de agenda:

  • Ledenwerving
  • OR kandidaten KPN
Cancel