Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Bestuursvergadering

Datum:  dinsdag 9 februari 2021

1.1 Mededelingen

1.2 Verslag

2 Voortgang Outsourcing Post.nl-Cendris naar Yource

3 Staywise voortgang activiteiten

3.1 Voortgang Overdracht ledenadministratie

3.2 Voortgang Maandelijkse performance rapportage op deliverables

3.3 Voortgang Digitale ondersteuning             

4 Jaarverslag 2019 en Jaarverslag 2020 

5 Status Jaarbegroting 2021

6.1  KPN ontwikkelingen Mobiliteit

6.2  Jaarurensystematiek

6.3 Hoe verder met Rechtzaak 

7  Rondvraag

Cancel