Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Informatie over vakantiebepalingen voor medewerkers van KPN

12 juni 2024

Met de zomer op komst, is het van belang om op de hoogte te zijn van de vakantiebepalingen binnen KPN (in het jaar 2024). Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste regels aangaande vakantiedagen en verlof binnen KPN.

Vakantiedagenregeling
Elke werknemer met een fulltime dienstverband heeft recht op wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, resulterend in een totaal van 26 dagen per jaar. Daarvan zijn 20 dagen wettelijk verlof en zes dagen bovenwettelijk verlof.

Keuzetijd
Medewerkers die gebruik maken van de Keuzetijdregeling bouwen vakantiedagen op naar rato over de periode van de Keuzetijd.

Kopen en verkopen van vakantie-uren
Het is mogelijk voor medewerkers om vakantie-uren te kopen of te verkopen. De waarde van één vakantie-uur bedraagt 1,15 maal het voor jou geldende uurloon. Het verkopen van vakantie-uren is echter beperkt tot bovenwettelijke vakantie-uren.

Vakantieaanvraag procedure
Het aanvragen van vakantie dient men via MijnHR te doen. Een aanvraag kan alleen om gewichtige redenen door de werkgever worden geweigerd, waarbij de leidinggevende de afwijzingsredenen schriftelijk aan je dient te onderbouwen. Voor leden van Qlix is het mogelijk om deze afwijzing juridisch te laten toetsen.

Vaststelling vakantiedagen door overleg
KPN kan in samenspraak met de ondernemingsraad (OR) bepaalde dagen als verplichte vakantiedagen aanwijzen, hetgeen kan gelden voor alle medewerkers of specifieke groepen binnen de organisatie.

Doorbetaling tijdens vakantie
Gedurende de vakantieperiode zorgt KPN voor de doorbetaling van het maandinkomen, inclusief eventuele toeslagen conform de cao en persoonlijke toeslagen.

Tot slot adviseren we je om zo spoedig mogelijk jouw verlof aan te vragen. Immers: als een (te) grote groep medewerkers voor hetzelfde moment verlof aanvraagt, zal de werkgever moeten kiezen. Die keuze is vaak afhankelijk van wie zijn vakantieaanvraag als eerste indiende.

Voor verdere vragen of assistentie bij het plannen van uw vakantie, kunt u contact opnemen met de HR-afdeling van uw bedrijf of met een van onze juristen.

Cancel