Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Werkgevers proberen vertrekkende medewerkers steeds vaker te behouden

09 april 2024

Werkgevers proberen vertrekkende medewerkers steeds vaker te behouden

In deze krappe arbeidsmarkt kunnen veel medewerkers kiezen waar zij willen werken. Het overstappen naar een andere werkgever was zelden zo gemakkelijk. Het gebeurt dan ook regelmatig dat medewerkers (met inachtneming van de opzegtermijn) hun arbeidsovereenkomst opzeggen. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers de medewerker die opzegt steeds vaker tijdens de opzegtermijn alsnog een beter salarisvoorstel doet om hem voor de organisatie te behouden.

Meer dan een kwart (28%) van de werkgevers voelt zich bij een personeelstekort genoodzaakt om de medewerker die op het punt staat te vertrekken, zo’n voorstel te doen om het talent te kunnen behouden. Daarvan zag één derde (32%) van de werkgevers dat de medewerker dat betere salarisvoorstel accepteerde. En… een kwart van de medewerkers gebruikte het betere salarisvoorstel van zijn huidige werkgever als start van de salarisonderhandeling bij de nieuwe werkgever.

De druk bij werkgevers om talent te behouden in het geval van personeelstekort blijft ook in 2024 hoog. Natuurlijk is het lastig en vervelend voor werkgevers en collega’s als een medewerker dreigt te vertrekken. De leidinggevende staat in dat geval voor een lastige keuze. Een beter salarisvoorstel kan nadelige impact hebben op het vertrouwen en het gevoel van waardering van andere medewerker maar kan er ook voor zorgen dat talent aan boord blijft. Het is daarom belangrijk om alvorens een beter salarisbod te doen het gesprek met de medewerker aan te gaan om de beweegredenen van het voorgenomen vertrek te bespreken, aldus de onderzoekers. Mogelijk liggen er andere redenen aan het voorgenomen vertrek ten grondslag en kan de medewerker toch behouden blijven.

Bijzonder is verder dat blijkt dat bijna vier op de tien werkgevers (36%) een stijging ervaart in het aantal voormalige medewerkers dat na een eerder vertrek weer terugkeert in een andere functie. In 2022 was dit nog ruim een derde (33%). Mogelijke oorzaak hiervan is dat professionele wervingsbureaus actief gebruik van de mogelijkheid om eerder vertrokken medewerkers te verleiden terug te laten keren naar de oude werkgever. Het opnieuw aannemen van een voormalige medewerkers vereist weliswaar een doordachte aanpak, maar biedt veel voordelen. De voormalige medewerker kent immers de manier van werken, de organisatiecultuur en de werkprocessen. De door de oude medewerker nieuw opgedane ervaring elders kan daarbij alleen maar meerwaarde bieden voor het team en de organisatie.

Cancel