Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Steeds meer mensen willen doorwerken na AOW

06 februari 2024

Steeds meer mensen willen doorwerken na AOW

Hoe snel kunnen maatschappelijke veranderingen gaan? Dertig jaar geleden was het nog normaal om met 40-dienstjaren VUT te stoppen. Soms al op 57-jarige leeftijd. Of met een persoonlijk arrangement: ‘Loopplank naar het pensioen’, waarbij eventuele uitkeringen door de werkgever al dan niet via een collectieve regeling jarenlang werden aangevuld tot het niveau van het laatstverdiende salaris.  

Dat zie je niet veel meer anno 2023. De VUT oen collectieve uittreedregeling waarbij ouderen voorrang op jongeren krijgen zijn verleden tijd. Sterker nog, uit onderzoek blijkt dat veertig procent van de AOW-gerechtigde werknemers tegenwoordig liever nog helemaal niet wil stoppen met werken. Maar liefst vier op de tien AOW'ers zou graag voor een aantal uren per week betaald werk willen blijven doen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Met die bereidheid van senioren is een groep van circa 200.000 ervaren werknemers beschikbaar, die in deeltijd willen werken, aldus het ministerie van SZW in een recent persbericht. De Nederlandse arbeidsmarkt kan dat potentieel goed gebruiken. Eén op de tien werknemers in Nederland is zestig jaar of ouder en gaat binnen nu en zeven jaar met pensioen.  Door met gemotiveerde werknemers in gesprek te gaan over langer doorwerken, behouden bedrijven kennis en ervaring en hoeven zij misschien minder nieuwe medewerkers te werven, stelt SZW. Ook zijn de werkgeverslasten voor deze groep lager en de verplichtingen voor doorbetaling bij ziekte minder zwaar. Om werkgevers aan te sporen het gesprek over doorwerken na de AOW met hun werknemers aan te gaan, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne 'Sommige werknemers zijn niet te stoppen' gestart.

KPN helaas terughoudend

In artikel 2.4 cao KPN is in lid 3 vastgelegd dat de arbeidsovereenkomst van de medewerker in ieder geval automatisch eindigt met ingang van de dag dat je de AOW gerechtigde leeftijd bereikt. Tenzij  je eerder met pensioen gaat, in dat geval eindigt je arbeidsovereenkomst aan het eind van de maand, vóór de maand waarin je met pensioen gaat.

In het recente cao-overleg heeft Qlix aan KPN voorgesteld om dit artikel in de cao te wijzigen, in die zin, dat de medewerker ervoor kan kiezen om na de AOW-gerechtigde leeftijd door te blijven werken. Wij hebben daarbij verwezen naar de Wet doorwerken na AOW-gerechtigde leeftijd (zie: website rijksoverheid). Helaas wil KPN (nog) niet aan de invoering van een collectief recht op doorwerken na AOW voor de medewerkers. KPN mag dan trots zijn op het behaalde cao-resultaat en de vele innovatieve afspraken die daarin gemaakt zijn, wat dit onderwerp betreft gaat KPN nog zeker niet met de tijd mee.

Wat kun je zelf doen?

De cao KPN is een minimum-cao. KPN mag dus in individuele situaties positief afwijken van de cao-bepalingen en kan met individuele medewerkers die dat wensen overeenkomen dat er na AOW kan worden doorgewerkt. Als je daar interesse in hebt, maak dat dan bespreekbaar met je leidinggevende. Kijk voordat je het gesprek aangaat eens op de website van het ondernemersplein van de Kamer van koophandel. Die biedt tips en inspiratie om als werknemer en werkgever met elkaar in gesprek te gaan als de AOW-leeftijd nadert. Ook is een toolkit beschikbaar om het gesprek aan te gaan over doorwerken na de AOW-leeftijd. Interesse? Kijk dan eens op de website van het ondernemersplein of kijk hier!

Cancel