Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leden Qlix en Jong KPN in meerderheid akkoord met de nieuwe cao KPN

24 januari 2024

Leden Qlix en Jong KPN in meerderheid akkoord met de nieuwe cao KPN

Collega’s,

Zoals bekend werd begin januari een onderhandelingsresultaat behaald over een nieuwe, tweejarige cao voor de medewerkers van KPN. Zowel KPN als de vakbonden, waaronder Qlix en Jong KPN, hebben veel aandacht besteed aan de communicatie over en de uitleg van het resultaat. Onze onderhandelaar Ron Harmsen nam namens de gezamenlijke vakorganisaties als spreker deel aan het door KPN georganiseerde informatieve webinar. Vorige week organiseerden Qlix en Jong KPN zelf een online informatiebijeenkomst voor de leden.

Afgelopen dinsdag sloot de stemming. Nadat de kaderleden begin januari al tot een positief advies over de nieuwe cao waren gekomen, kunnen we op basis van de uitkomst van de stemming vaststellen dat ook de leden van Qlix en Jong KPN in meerderheid (74%) akkoord zijn met het bereikte resultaat. Dat betekent dat de nieuwe cao door ons ondertekend zal worden.

Zorg over de verlofaanspraken

Ondanks het feit dat de meerderheid van de leden vóór heeft gestemd, is er – ook bij veel voorstemmers - een duidelijke zorg onder de leden te bespeuren over één onderdeel van het onderhandelingsresultaat: de situatie rond het verlof. Uit de reacties van een aantal leden blijkt dat de gemaakte afspraken niet goed duidelijk zijn geworden tijdens de informatiesessies van de afgelopen weken. Om die reden is onder aan deze nieuwsbrief een overzicht opgenomen met daarin een verduidelijking over de situatie rond het verlof. Wij hopen en verwachten dat daarmee een belangrijk deel van de kou over dit onderwerp uit de lucht is.

Stemming andere vakbonden

Naast de leden van Qlix en Jong KPN hebben ook de leden van De Unie en CNV Publieke zaak in meerderheid positief gestemd. De raadpleging bij CNV Vakmensen loopt nog tot aanstaande vrijdag. De leden van FNV hebben in meerderheid helaas tegen gestemd. FNV zal de cao dus niet ondertekenen, zo heeft hun bestuurder ons vandaag meegedeeld.

Omdat duidelijk is dat de meerderheid van de vakbonden akkoord is met het bereikte resultaat, is de nieuwe cao een feit. Wij hopen vanzelfsprekend dat onze collega’s van CNV Vakmensen aanstaande vrijdag namens hun leden ook akkoord kunnen gaan met het bereikte resultaat.

Bij deze wil het bestuur een woord van dank uitspreken aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van de nieuwe cao. De komende maanden zullen de gemaakte afspraken in technische zin verder worden uitgewerkt. Vanzelfsprekend houden wij jullie daarover op de hoogte.

Het bestuur van Qlix

Cancel