Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leden Qlix akkoord met eindbod nieuwe cao Facilitaire Contactcenters

13 december 2023

Qlix heeft aan de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) laten weten dat de leden, werkzaam bij facilitaire contactcenters het eindbod betreffende de nieuwe cao facilitaire contactcenters hebben geaccepteerd.

Naast de loonsverhogingen van 5%, oplopend tot 15,6% per 1 januari 2024 zijn verdere afspraken gemaakt om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Die afspraken worden op dit moment uitgewerkt in cao-teksten.

Bij vakbond CNV is de uitkomst van de ledenraadplegingen ook positief. Partijen hopen en verwachten de nieuwe cao voor de kerstdagen te ondertekenen. Die nieuwe cao loopt dan 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Vakorganisatie FNV heeft aangegeven het eindbod van de WFC niet te accepteren. De WFC heeft FNV uitgenodigd alsnog aan te sluiten.

Cancel