Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Inzet Qlix en Jong KPN cao KPN 2024

09 november 2023

Beste collega’s,

Deze week zijn de onderhandelingen gestart om te komen tot een nieuwe cao KPN. De looptijd van de huidige cao KPN verstrijkt op 31 december aanstaande. De afgelopen weken hebben Qlix en Jong KPN een uitvraag gedaan naar de wensen van de leden voor de nieuwe cao. De uitvraag heeft vele tientallen reacties opgeleverd. Dank daarvoor!

Vorige week hebben Qlix en Jong KPN het resultaat van de uitvraag met de kaderleden besproken en onze inzet voor de onderhandelingen vastgesteld. Hieronder zetten wij onze inzet op hoofdlijnen uiteen.

Loonontwikkeling

Betreffende wensen voor de cao kunnen we concluderen dat met stip op nummer één van de wensenlijst staat – gelet op de enorme inflatie van het afgelopen jaar- de loonontwikkeling. Hoewel de inflatie over oktober 2023 gedaald is neemt dat niets af van het feit dat de inflatie het afgelopen jaar rond de 10 procent lag en dat de prijzen in de supermarkten voor het normale levensonderhoud ook in september en oktober 2023 nog fors zijn gestegen. Qlix en Jong KPN hebben daarom ingezet op een algemene salarisstijging van 10% per 1 januari 2024.

Daarnaast zijn er veel signalen ontvangen over het gemis aan extra beloning bij bijzonder presteren sinds de invoering van ‘Het goede gesprek’. In de praktijk blijkt het management geen ruimte te hebben om iets extra’s te doen, collega’s ervaren nauwelijks of geen (financiële) waardering meer bij zeer goed presteren.

Ook de lange doorlooptijd voordat je aan het einde van de salarisschaal bent is voor velen een doorn in het oog. Het kan tot dertien jaar duren voor je op 100% RSP zit. Vaak wacht de medewerker daar niet op en vertrekt men voortijdig naar een ander bedrijf. Jammer.

De collega’s in de lagere schalen ervaren onvoldoende ‘uitloop’ in de schaal. Met andere woorden: de maximumsalarissen van die schalen moeten een beter perspectief krijgen, door het toevoegen van extra RSP-ruimte of door het toekennen van een hogere algemene salarisverhoging aan de laagste schalen.

Uit het beloningsonderzoek van de vakorganisaties van ruim een jaar geleden bleek de wens: ‘van variabele beloning naar een dertiende maand (8,33% aan het einde van het jaar)’. Dat hebben wij dus ook voorgesteld.

Een aantal leden heeft de mogelijkheid van het kopen van KPN-aandelen voorgesteld.

Tenslotte is nog voorgesteld:

•             Aanvulling inkomen bij vijf weken geboorteverlof voor partners van 85% naar 100%

•             Aanvulling inkomen tijdens negen weken betaald wettelijk ouderschapsverlof

Loopbaan, verlof en vrije tijd

De reacties van de collega’s betreffen ook vaak het verbeteren van verlof en vrije tijd regelingen om een betere werk-privé balans te krijgen. Denk daarbij aan navolgende voorstellen:

  • Meer verlofdagen, 5 mei jaarlijks vrije dag
  • Kunnen sparen voor een betaalde sabbatical-leave
  • Betere voortijdige afbouwregelingen naar pensioen en
  • De mogelijkheid van langer doorwerken na je 67e .

Meer keuzemogelijkheden in de cao

Ook die wens is duidelijk. Bied als werkgever veel meer keuzes aan ondersteunende financiële budgetten voor bijvoorbeeld: aflossing studieschuld, verduurzaming woning, bedrijfsfitness, verbetering thuiswerkplek, tegemoetkoming zorgverzekering, sport en sportkleding, enz. 

Kortom heel veel bruikbare voorstellen die door Qlix mede namens Jong KPN vandaag in het cao-overleg zijn ingebracht.

De komende weken zullen in het teken staan van de onderhandelingen over de cao. Zodra er nieuws te melden is horen jullie dat vanzelfsprekend van ons!

Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur van Qlix,

Ron Harmsen, Harry Sonderman en Michel Boers, jullie onderhandelaars.

Cancel