Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingsresultaat cao bij facilitaire contactcenters

31 oktober 2023

Collega’s, beste mensen,

Zoals jullie weten vinden er al maandenlang gesprekken plaats tussen vakbonden en de Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenters (WFC) om tot een nieuwe cao te komen per 1 januari 2024. De inzet van Qlix daarbij was als volgt:

 • Een salarisverhoging per 1 januari 2024 van 10%
 • Introductie van functiewaardering
 • Functie van teamleider onder de werking van de cao WFC brengen
 • Een vitaliteitsbudget/studiebudget voor iedere medewerker
 • Verbetering van de pensioenregeling

Afgelopen vrijdag, 27 oktober, heeft de WFC ons navolgend eindbod als resultaat van de onderhandelingen voorgelegd. De belangrijkste onderdelen daarvan zijn:

 1. Looptijd cao één jaar: het jaar 2024
 2. De minimum uursalarissen bedragen per 1 januari 2024:
  • Level 1: was € 11,94, wordt € 13,80 bruto
  • Level 2: was € 12,17, wordt € 14,08 bruto (+2% ten opzichte van het nieuwe bedrag Level 1)
  • Level 3: was € 12,41, wordt € 14,35 bruto (+4% ten opzichte van het nieuwe bedrag Level 1)
 3. Per 1 januari 2024: Verhoging van de salarissen die liggen boven de geldende minimum uursalarissen van minimaal 5%, oplopend tot 15.6% (zie voor de details de tabel hieronder)
 4. Salarisaanpassing in verband met de beoordeling: De PA-verhoging en systematiek zoals genoemd in artikel 16b van de cao 2022-2023 wordt in 2024 niet toegepast, de formule om die verhoging te berekenen werkt namelijk niet goed als gevolg van de sterke stijging van het wettelijk minimumloon. Voor de periode na 2024 zullen partijen in overleg treden over een alternatief PA-model dat per 1 januari 2025 in de cao wordt opgenomen. De uitwerking daarvan vindt in 2024 plaats.
 5. Klantadviseur en ‘rollen’. Iedere medewerker die valt onder artikel 2 van de werkingssfeer van deze cao heeft de functie van Klantadviseur. Iedere medewerker kan daarnaast een (tijdelijke) rol uitoefenen. De Klantadviseur verricht dan naast de klantcontactinteracties deels andere werkzaamheden. Voor het uitvoeren van deze andere werkzaamheden worden de afspraken (duur, beloning) vastgelegd in een aanvulling op de reeds bestaande arbeidsovereenkomst. Voor de uren van de (tijdelijke) rol ontvangt de medewerker een toeslag op zijn loon van minimaal
  € 0,50 bruto per uur.
 6. Per 1-1-2025 wordt de functie van de direct leidinggevende van de Klantadviseur toegevoegd aan de cao WFC. De uitwerking daarvan vindt in 2024 plaats.

Toelichting salarisontwikkeling.

Het grote verschil in salarisstijging van minimaal 5% naar maximaal 15,6% wordt mede veroorzaakt door de gevolgen van de stijging van het wettelijk minimum per 1 januari 2024. De overheid heeft namelijk besloten dat het wettelijk minimumuurloon aanzienlijk wordt verhoogd. Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk minimum uurloon voor de medewerker van 21 jaar of ouder € 12,27. Zoals je weet kent de cao WFC drie groepen functieniveaus: de junior, medior een senior (na 1 januari 2024: Level 1, 2 en 3). Vanzelfsprekend verschillen de salarisniveaus van deze groepen. Als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloom zullen alle uursalarissen die nu bij contactcenters betaald worden met ingang van 1 januari 2024 minste € 13,27 moeten bedragen. Dat betekent in veel gevallen een forse verhoging van het inkomen van de medewerkers die net in dienst zijn. Medewerkers met meer ervaring die langer in dienst zijn hebben over het algemeen een uurloon dat hoger is dan het wettelijk minimumloon, vanzelfsprekend worden ook deze medewerkers geconfronteerd met de gevolgen van de inflatie en hebben ook zij behoefte aan een salarisverhoging. Vandaar onze inzet van 10% salarisverhoging. Echter, gelet op:

 • het grote aantal medewerkers met een kort dienstverband en een laag salaris
 • het feit dat de stijging van de laagste salarissen (tot maximaal 15,6%) van zoveel medewerkers erg veel van de totaal beschikbare loonruimte opsoupeert

is het volgens de WFC niet mogelijk om de overige salarissen te verhogen met meer dan met 5%.   

De afspraken rond functiewaardering, de invoering van de ‘rollen’ in de cao en de toezegging van WFC rond het opnemen in de cao van een passend systeem voor salarisverhoging op basis van de beoordeling (2025) en het uitbreiden van de werkingssfeer van de cao met de functie van direct leidinggevende van de klantadviseur (de teamleider) beoordeelt Qlix positief.

Aan onze leden is nu het laatste woord.

Leden van Qlix, werkzaam bij een facilitair contactcenter kunnen hun stem uitbrengen over het bovenstaande resultaat van de onderhandelingen.

Je kunt hier je stem uitbrengen!

Let op, de stemming sluit op dinsdag 7 november 2023.

Cancel