Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Oproep bekendmaking wensen cao KPN

12 oktober 2023

Collega’s,

De looptijd van de huidige cao KPN verloopt op 31 december aanstaande. Recent hebben Qlix / Jong KPN de voorbereidingen opgestart voor het traject rond de totstandkoming van de nieuwe cao. De overlegdata tussen bonden en KPN zijn inmiddels vastgesteld, medio november zitten wij voor het eerst met de bedrijfsleiding aan tafel.

Het zijn opnieuw bijzondere tijden waarin de cao tot stand moet komen, vorig jaar oktober noteerden wij nog een inflatie van maar liefst 14 procent, op dit moment is de inflatie bijna 0, aldus het CBS. Een bezoekje aan de supermarkt leert dat het leven toch écht fors duurder geworden is de afgelopen maanden en dat terwijl de steunmaatregelen die de overheid vorig jaar nam om de burger in financiële zin te ontzien zo’n beetje allemaal uitgewerkt of ingetrokken zijn.  

Naar verwachting zullen Qlix en Jong KPN daarom tijdens de cao-onderhandelingen opnieuw inzetten op een adequate salarisverhoging. Maar wellicht is er meer te wensen! Zoals je van ons gewend bent raadplegen wij de leden, voordat de definitieve inzet voor de cao-onderhandelingen wordt vastgesteld. Dus: ‘Wat zijn jouw wensen en ideeën voor de nieuwe cao? Heb jij suggesties voor nieuwe afspraken? Vind je dat bestaande cao-artikelen aangepast zouden moeten worden? Wil jij meer verlofdagen of heb jij de behoefte aan meer keuzemogelijkheden betreffende jouw arbeidsvoorwaarden?’ Laat dat ons dat dan weten, wij stellen jouw reactie zeer op prijs!

Begin november zal mede op basis van de ontvangen reacties een concept-voorstellenpakket met de groep kaderleden van Qlix en Jong KPN worden besproken en door het bestuur worden vastgesteld. Dat pakket zal worden uitgewerkt in de zogenoemde ‘Qlix/Jong KPN cao-inzetbrief’ die bij de start van de onderhandelingen aan KPN zal worden gepresenteerd. Vanzelfsprekend ontvang je daarvan te zijner tijd nader bericht.

Maar zover is het nog niet. Eerst stellen wij je graag in de gelegenheid om jouw wensen over de nieuwe cao KPN aan ons kenbaar maken. Wil je reageren en jouw gedachten met ons delen? Doe dat dan vóór woensdag 25 oktober via deze link!

Met vriendelijke groet,

Namens de besturen van Qlix en Jong KPN,

Ron Harmsen, bestuurder

Cancel