Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onverhoopt langdurig ziek? Meer info!

12 oktober 2023

Onverhoopt langdurig ziek?

Dan moet jouw visie op re-integratie verplicht vastgelegd worden

Volgens de Wet verbetering Poortwachter moet de werkgever twee jaar lang het salaris van een zieke werknemer doorbetalen en gelijktijdig werken aan de re-integratie van de werknemer. De procedures daarvoor zijn in diverse regelingen vastgelegd door de minister van SZW en het UWV.

Het kabinet heeft besloten om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte eenvoudiger, transparanter en goedkoper te maken. De verwachting is dat de re-integratie soepeler verloopt als werkgever en werknemer hun visie op het re-integratietraject samen vastleggen bij het opstellen en bijstellen van het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie.

Het is cruciaal voor de medewerker en de werkgever dat de re-integratie van de zieke medewerker zo soepel mogelijk verloopt. Verwachten medewerker, de werkgever en de arbodienst/bedrijfsarts dat de medewerker weer aan het werk kan? Dan moeten er uiterlijk in de achtste week van de ziekte door werkgever en medewerker samen afspraken worden gemaakt om dit zo snel en verantwoord mogelijk te doen. Deze afspraken worden vastgelegd in het Plan van aanpak. Om ervoor te zorgen dat iedereen de afspraken nakomt, wordt er iemand door medewerker en werkgever aangewezen die erop let dat afspraken worden nagekomen. Dit is de casemanager. Dat kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook de direct leidinggevende van de medewerker of een andere collega. Zowel medewerker als werkgever kunnen bij de casemanager terecht als één van hen vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Wat wijzigde er per 1 juli 2023?

Belangrijk is dat werknemer en de werkgever in gesprek blijven. In de ‘Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar’ werd daarom bij artikel 4 toegevoegd, dat de werkgever en medewerker vanaf 1 juli 2023 hun visie op het re-integratietraject in het Plan van aanpak moeten opnemen.  Bij het opstellen van het gezamenlijke Plan van aanpak, het bijstellen daarvan en bij de eerstejaarsevaluatie moeten medewerker en werkgever dus steeds opnemen wat zij van de afspraken vinden. Dit is een formele vastlegging van wat er in de praktijk vaak al gebeurde, maar dit is nu dus voor iedereen verplicht.

De maatregel geldt met ingang van 1 juli 2023 en heeft geen terugwerkende kracht. Bestaande re-integratietrajecten hoeven dus niet op dit punt aangepast te worden. Verder zal UWV geen loonsanctie opleggen als na twee jaar blijkt dat er geen visie in het plan van aanpak is opgenomen. Maar met een compleet dossier, zal UWV waarschijnlijk wel eerder tot de conclusie komen dat het re-integratietraject netjes is gevolgd. En dat is natuurlijk van belang voor zowel de betrokken medewerker als de werkgever.

Cancel