Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Wet geeft jou straks verzoekmogelijkheid voor thuiswerken

06 september 2023

Zoals het er nu naar uitziet kun je als werknemer binnenkort om aanpassing van de werkplek vragen, bijvoorbeeld om thuis te werken. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’

Je werkgever moet bij de beoordeling van dat verzoek jouw belangen meewegen en kan het verzoek alleen afwijzen, als daar redelijke en billijke argumenten voor zijn. Dit staat in het wetsvoorstel voor de Wet werken waar je wilt, die inmiddels is aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel ligt nu voor behandeling bij de Eerste Kamer. De plenaire behandeling daar vindt plaats op 12 september 2023. Het is nog niet bekend wanneer de wet van kracht gaat.

Het wetsvoorstel geldt voor werknemers en werkgevers in organisaties waarin tien of meer werknemers werken. Als medewerker kun je bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij jouw werkgever staat geregistreerd als je woonadres, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever. Een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats moet je werkgever op eenzelfde manier behandelen als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

De initiatiefnemers van de wet wilden aanvankelijk de werkgever minder mogelijkheden geven om een verzoek af te wijzen, maar het belangrijkste adviesorgaan van de regering, de Sociaal Economische Raad, vond dat te beperkend. Daarom kan de werkgever bijvoorbeeld het welzijn van de werknemer meewegen, of behoud van sociale cohesie, goede teamsamenwerking, of zware administratieve of financiële lasten voor de werkgever (bijvoorbeeld als een werknemer deels in een ander EU-land wil werken). In het SER-advies staat wel dat de werkgever rekening moet houden met álle omstandigheden van het concrete geval, dus ook met de belangen van de werknemer. De SER wijst daarbij ook op de mogelijkheden om hybride werken mogelijk te maken, waarbij beide belangen in evenwicht kunnen zijn.

Qlix is blij met deze ontwikkeling. Het verschil met de huidige Wet flexibel werken is, dat je werkgever jouw verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats af kan wijzen ‘na overleg met jou’. Door de nieuwe wet kan afwijzen door de werkgever alleen met een hele goede reden, op basis van redelijkheid en billijkheid.

Cancel