Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Actualiteit bij KPN

09 augustus 2023

Per 1 augustus heeft KPN een volledig nieuw mobiliteitsbeleid ingevoerd. Dit was nodig omdat de laatste aanpassing, in 2020, niet goed en volledig was geïmplementeerd. Kern van het nieuwe beleid is dat medewerkers zelf keuze hebben welk vervoermiddel zijn nemen naar kantoor of klanten, waarbij de vergoeding per kilometer afhankelijk is hoe groen die keuze is.

Welk beleid ook gevoerd wordt, er zijn altijd mensen tevreden met het beleid of mensen die dat niet zijn. De oorzaak hiervan is dat mensen er financieel op vooruit gaan of juist niet of dat je niet de keuze wil maken die je graag had willen doen.

Wat heeft dit nu met Qlix te maken? Onze leden, overigens ook die van andere vakbonden, die niet blij zijn met het nieuwe beleid laten van zich horen, zoals dat ook hoort. In dit geval is de vraag wat kan Qlix voor ze betekenen? Als vakbond maken wij, via onderhandelingen, collectieve afspraken met de werkgever. Zo wel Qlix als KPN kunnen dit niet eenzijdig doen, het vervoersbeleid is een bedrijfsregeling, die kan KPN eenzijdig wijzigen en vaststellen. Bij de vorige aanpassing in 2020 heeft onder andere Qlix met KPN aan tafel gezeten om over het vervoersbeleid te praten, een wens die al vele jaren bestond. Echter dat overleg heeft uiteindelijk niet tot het resultaat geleid waar wij achter kunnen staan dus hebben wij uiteindelijk moeten besluiten niet verder te gaan met de gesprekken. Erg jammer!

Het gevolg destijds was dat diverse leden hun lease auto moesten inleveren waarbij we individueel leden hebben kunnen helpen, door ze op hun rechten te wijzen, waarbij een aantal de auto konden behouden. Daarnaast hebben wij een jurist ingehuurd om te toetsen of de aanpassing die KPN voorstond stand zou houden voor een rechter. De uitkomst daarvan was dat dit alleen mogelijk was in individuele gevallen.

Het nieuwe beleid is met betrekking tot auto nog strakker dan voorheen, maar daar tegenover staat dat KPN 40 cent per kilometer vergoed indien je met de fiets naar je werk gaat, of een deel hiervan.

Cancel