Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Uitslag stemming cao KPN 2023

22 december 2022
KPN

Zoals jullie weten is er vorige week een onderhandelingsresultaat behaald over een nieuwe cao KPN die ingaat op 1 januari aanstaande. De afgelopen week hebben Qlix en Jong KPN hun leden geraadpleegd over het behaalde resultaat. 

Een ruime meerderheid van de leden stemde postitief. De uitkomst van de stemming is woensdagochtend 21 december gedeeld met KPN en de andere vakbonden. Ook veruit de meerderheid van de leden van alle andere vakbonden heeft voor het bereikte eindresultaat gestemd. Dat betekent dat de nieuwe cao KPN een feit is!

De overeengekomen eenmalige uitkering van 400 euro netto (voltijdbasis) is volgens afspraak deze maand uitbetaald.

Mede namens het bestuur willen wij alle leden van harte bedanken voor de geleverde bijdragen aan dit resultaat. Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik om jullie allen heel fijne feestdagen en een voorspoedig 2023 toe te wensen!

 

Cancel