Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Jaaropgaaf 2022

14 oktober 2022

Ook dit jaar is het mogelijk een deel van je vakbondscontributie terug te krijgen als Qlix lid. Hiervoor moet je de jaaropgaaf 2022 declareren bij je werkgever. Doe dit op tijd! Dit kan tot 1 december 2022. De werkgever verrekent dan eenmalig de betaalde contributie met je bruto maandsalaris. Dit geeft een belastingvoordeel, dus een hoger nettosalaris! Wij adviseren je om gebruik te maken van deze voordelige regeling en geen geld te laten liggen!

De jaaropgaaf van je vakbondscontributie vind je dit jaar digitaal in ‘Mijn Qlix’. Om je jaaropgaaf te kunnen downloaden heb je inloggegevens voor 'Mijn Qlix' nodig. Als je deze nog niet hebt, vraag ze dan aan via het secretariaat.

Hoe komt het voordeel tot stand?
De betaalde contributie wordt eenmalig ingehouden op je bruto maandsalaris. Hierdoor is dit bruto bedrag lager voor de berekening van belasting en sociale premies. Je betaalt dus minder belasting en sociale premies. Het belastingtarief dat voor jou van toepassing is, is wel van invloed op de grootte van je voordeel. Een fiscale regeling heeft geen invloed op je nettosalaris.

Heeft een fiscale regeling ook nadelen?
Wanneer de betaalde contributie wordt ingehouden op onderdelen van het salaris, die de basis vormen voor de berekening van dagloon, WAO en WW, kan dit een negatief effect hebben op de berekening van WAO en WW. De grondslag voor deze uitkeringen wordt dan namelijk iets lager. Dit effect is echter zo klein dat het haast verwaarloosbaar is

Heb je vragen? 
Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact met ons op via info@qlix.nl of 070-386 90 46.

Cancel