Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Leefbaar loon voortgang cao-overleg voor de Contactcenter-Branche

29 september 2022

Het cao overleg voor de Contactcenter-Branche is ten behoeve van 45.000 medewerkers met als doel leefbaar loon van 14 euro naar 16 euro in 2025.

Bijna alle bedrijfstak-cao's zijn algemeen verbindend verklaard. Daardoor vallen veel werkgevers onder een cao.

Het bestuur van Werkgeversvereniging Facilitaire Contactcenter (WFC) is een belangrijke partij voor de Contactcenter-Branche en streeft al enkele jaren naar een WFC-cao die door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) algemeen verbindend kan worden verklaard. De cao geldt dan automatisch voor alle werkgevers in de bedrijfstak.

Het proces om tot een nieuwe cao voor 2022 te komen verloopt stroef. De vorige cao liep eind december 2021 af.

  • Op 27 oktober 2021 hebben de bonden Qlix, CNV en FNV  voorstellen gestuurd met de inzet voor de nieuwe cao.
  • Na diverse onderhandelingsrondes hebben de vakbonden Qlix, CNV en FNV  op 18 februari 2022 een eindbod ontvangen van de WFC. Dit eindbod hebben de bonden afgewezen, het was onvoldoende.
  • Dit is op 30 maart 2022 aan de werkgeversdelegatie meegedeeld en tevens dat verder onderhandelen geen zin meer heeft. In deze laatste bijeenkomst is ook afgesproken dat een voorstel voor een pensioenambitie medio 2022 beschikbaar zou zijn.
  • Qlix heeft het pensioen voorstel van WFC op 18 juli 2022 ontvangen. De ambitie ligt ver af van de door Qlix gestelde pensioen ambitie, namelijk de minimale ambitie is het pensioen wat je per maand ontvangt wanneer je 40 uur per week gewerkt hebt.

De medewerkers in de contactcenters hebben als basis het minimumloon. Zij hebben dit jaar nog geen (cao) loonsverhoging gehad. Ondertussen stijgen de energieprijzen maar ook de prijzen van de dagelijkse boodschappen ongekend. Met een inflatiecijfer van 12% over de maand augustus 2022 staat velen het water aan de lippen. Op dit moment vallen 20 % van de contactcenters medewerkers onder een loonbeslag. Door het uitblijven van een cao-akkoord is het WFC-bestuur een lidmaatschap aangegaan met de AWVN. De AWVN is de grootste Werkgeversvereniging van Nederland en het netwerk voor werkgevers.

  • Op 1 juli jl. heeft de voorzitter Norbert van Liemt van Teleperformance, de vakbonden over het lidmaatschap met AWVN geinformeerd en gevraagd nu samen met AWVN weer met elkaar om tafel te gaan om een mogelijke opening te vinden voor de vastgelopen cao-onderhandeling.
  • Op 6 oktober is het eerste “koffie-overleg “ gepland met als bemiddelaar dhr Jaap Withaar van AWVN.

Door de enorme prijsstijgingen voldoen de voorstellen van vorig jaar niet meer. Ook Qlix heeft de eisen naar een leefbaar loon aangepast i.p.v. minimumloon. Waarom zouden we in een eeuw - die ons doordringt van alle essenties - tijd steken in dienstverlening, gebaseerd op het minimumloon? Daarmee creëren we juist armoede en alle problemen die daaruit voortvloeien. Deze leiden af van de essentie. Stress en noden moeten juist bij deze groep worden voorkomen.

  • Op 23 september heeft Qlix het WFC-bestuur daarvan per brief op de hoogte gesteld.

Onze vakbond heeft daarvoor al aangegeven dat de omstandigheden zodanig zijn veranderd, dat het uitgaan van minimumloon niet meer aan de orde is, maar dat we als uitgangspunt het loon nemen waar je in Nederland van kunt leven. Door het Europese parlement zijn daarvoor richtlijnen aangenomen die worden omgezet in wetgeving.

Door leefbaar loon als uitgangspunt te hanteren, komt het zeer goed uit dat AWVN betrokken is. De aanbestedingscontracten van de grote Callcenter opdrachtgevers moeten hierop worden aangepast. Deze aanbestedinscontracten zijn de afgelopen 25 jaar steeds uitgegaan van efficiëntie en lagere loon kosten. Dat kan niet meer en de contracten van de opdrachtgevers moeten meerdere kwaliteitseisen bevatten waaronder het betalen van een leefbaar loon aan de contactcenter medewerkers.

Cancel