Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Voorbereiding invoering nieuwe pensioenregeling opgestart

21 april 2022
KPN

Zoals bekend is er in 2020 op nationaal niveau een hoofdlijnenakkoord tussen overheid, werkgevers en werknemers gesloten over een nieuwe pensioenregeling in Nederland. De hoofdlijnen van die afspraken zijn bekend, vorige week is ook de concept-wet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het streven is dat de nieuwe wet ingaat op 1 januari 2023. Omdat de verbouwing van de pensioenregeling een zeer complexe klus is, moet er vroegtijdig mee worden begonnen. Binnen KPN is er daarom een regiegroep ingesteld, waarin twee afgevaardigden van het pensioenfondsbestuur, twee afgevaardigden vanuit KPN en twee afgevaardigden (waaronder ondergetekende) namens de vakorganisaties participeren.

Volgens de planning zullen vakbonden en KPN uiterlijk in juni aanstaande een voorlopige keuze moeten maken voor de solidaire of de flexibele regeling. Daarna zal de gekozen regeling verder worden ingevuld en uitgewerkt. Definitieve besluitvorming vindt pas plaats in 2023. De nieuwe pensioenregeling wordt daarna op zijn vroegst ingevoerd per 1 januari 2026. Wordt vervolgd!

Cancel