Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix verzoekt KPN vergoedingen reiskosten en thuiswerken te verhogen

21 april 2022
KPN

In april heeft ondergetekende namens de gezamenlijke vakorganisaties navolgend bericht aan de Raad van Bestuur KPN verstuurd:

Beste Hilde, Desirée en Thomas,

In de cao KPN is vastgelegd dat KPN zal zorgdragen voor een bedrijfsregeling die een ‘waar je werkt’ vergoeding omvat die in elk geval zal bestaan uit een vergoeding voor het thuiswerken en een kilometervergoeding. Daarvoor kijkt KPN naar de fiscale mogelijkheden en zal KPN voor de vergoeding van werkgerelateerde kilometers een ondergrens van € 0,19 bruto per kilometer hanteren. Feitelijk vergoedt KPN de medewerker op dit moment een bruto bedrag van €  0,23 per kilometer en een thuiswerkvergoeding die enkele maanden geleden voor het laatst is aangepast.

Sindsdien zijn de kosten van brandstof en energie zeer sterk gestegen: de energierekening thuis is verdubbeld, de brandstofprijzen stegen met 40%. De vergoeding die de medewerkers  krijgen, dekt daardoor maar een deel van hun feitelijke uitgaven om van en naar het werk te gaan en om thuis te werken. In de herfst van 2021 werd nog verwacht dat deze prijsstijgingen tijdelijk zouden zijn, helaas moeten wij nu vaststellen dat de realiteit anders is: het verschil tussen de feitelijke uitgaven van de medewerker aan brandstof en energie en de kostenvergoeding van KPN wordt alleen maar groter. Dit ondanks de compensatie die de overheid biedt en de aangekondigde verlaging van de BTW op energie. Het NIBUD heeft recent berekend dat voor zowel de lage als de hogere inkomens geldt dat een huishouden hierdoor op jaarbasis vele honderden euro’s duurder uit is.

Tijdens het overleg over de cao KPN heeft KPN aangegeven er geen voorstander van te zijn om de feitelijke bedragen aan reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding in de cao op te nemen. Dit omdat ‘KPN voortdurend haar verantwoordelijkheid als goed werkgever met betrekking tot het vaststellen van deze bedragen zal nemen, daarbij snel wil kunnen inspelen op eventuele veranderingen en niet afhankelijk wil zijn van een (cao-)akkoord van de vakbonden’.

De vakbonden roepen KPN namens alle KPN-werknemers op die verantwoordelijkheid als werkgever nu te nemen en de vergoeding voor reiskosten en thuiswerken per direct aan te passen aan de gestegen prijzen. De vakbonden verwachten snelle besluitvorming van KPN en vernemen tijdens het regulier overleg van 5 april graag met welke bedragen de vergoedingen worden aangepast.

Met vriendelijke groet, namens de gezamenlijke vakorganisaties

Ron Harmsen, bestuurder Qlix

Recent ontving Qlix het bericht dat KPN de vergoeding thuiswerken naar beneden heeft bijgesteld, omdat er weer meer op kantoor wordt gewerkt. Tijdens het regulier overleg op 5 april  is deze memo nader toegelicht. Naast de gewenste verhoging van de vergoedingen voor thuiswerken en reiskosten, is het wat Qlix en de gezamenlijke vakorganisaties betreft vooral ook van belang dat er een duidelijke visie van KPN komt op welke wijze en in welke situaties het bedrijf in de toekomst gaat inspelen op de snelle veranderingen in de maatschappij. Ik noem enkele relevante ontwikkelingen:

  • De krapte op de arbeidsmarkt, vacatures staan lang open en kunnen moeilijk worden vervuld. Dat leidt tot verdere verhoging van de werkdruk op veel plaatsen binnen KPN;
  • De (mogelijke) verleiding om nieuwe medewerkers met het aanbod van een leaseauto naar vacante functies binnen KPN te lokken, terwijl collega’s in dezelfde functie hun leaseauto vorig jaar hebben moeten inleveren (zie ook het volgende onderwerp);
  • De fors gestegen en nog steeds stijgende prijzen van brandstof en energie, waardoor de vergoedingen die KPN haar medewerkers betaalt slechts een tegemoetkoming in de feitelijke kosten is die de medewerker noodzakelijk voor zijn werk bij KPN moet maken.

Naar het oordeel van de vakbonden leven wij in een bijzondere tijd en is het van groot belang om elkaars visie op bovengenoemde onderwerpen te delen en te bespreken. Dat wordt beaamd door KPN. KPN heeft aangeven dat zij op deze onderwerpen tijdens een volgend regulier overleg (waarschijnlijk begin mei) inhoudelijk zal terugkomen.

Cancel