Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix stelt vragen over beleid toekenning leaseauto’s binnen KPN

21 april 2022
KPN

Eind 2019/begin 2020 is door KPN het mobiliteitsbeleid aangepast. Sindsdien heeft een groot aantal medewerkers afscheid moeten nemen/genomen van de leaseauto en is de vloot KPN-leaseauto’s afgebouwd.

Enkele vakbonden zijn recent benaderd over het volgende: het blijkt dat er binnen KPN Security een nieuwe dienst is opgezet: IR (Incident Responce) die bemenst wordt met medewerkers die de beschikking krijgen over een lease auto. Uit signalen van leden/KPN-ers blijkt dat medewerkers bij andere 24/7 diensten juist niet meer over een leaseauto kunnen beschikken omdat de leasemogelijkheden daar zijn beperkt. Hoe kunnen wij dat verklaren?

Deze ontwikkeling is vandaag door de vakbonden in het regulier overleg aan de orde gesteld. KPN stelt dat de toekenning van leaseauto’s moet worden getoetst en goedgekeurd door de KPN leasecommissie. Die commissie toetst aanvragen aan het KPN mobiliteitsbeleid. In de door de vakorganisaties aangehaalde situatie is er sprake van kritieke 24/7 dienstverlening bij situaties dat netwerken van klanten bijvoorbeeld gehackt zijn. De vakorganisaties hebben zich hier kritisch over uitgelaten: hoe kan het dat andere medewerkers met 24/7 inzet hun leaseauto wel hebben moeten inleveren? Hoe verhoudt zich dat met het genoemde voorbeeld? Vakorganisaties willen hierover graag nader worden geïnformeerd en adviseren KPN om het leasebeleid en de toepassing daarvan ook duidelijk inhoudelijk te communiceren binnen KPN. Dit om onnodige onrust onder medewerkers te voorkomen. Immers: als men begrijpt waarom een leaseauto in specifieke situaties noodzakelijk is, zal dat ook begrepen en geaccepteerd worden. KPN zegt dit signaal van de vakorganisaties ter harte te nemen en zal er tijdens het volgende regulier overleg op terugkomen.

Cancel