Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ basis voor nieuwe pensioenregeling

19 april 2022

Eind maart is het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het pensioenstelsel beter past bij deze tijd. Werkgever KPN en de vakbonden maken op basis van de wet keuzes voor een nieuwe pensioenregeling. Met de voorbereidingen hiervoor was al gestart. Uiterlijk in 2027 moet zijn overgestapt op het nieuwe pensioenstelstel.

Persoonlijker pensioen
Belangrijke verandering is dat je meer inzicht gaat krijgen in je eigen pensioenpot. Net als nu wordt straks de premie die jij en je werkgever betalen belegd. Jouw uiteindelijke pensioen hangt straks af van de winst op die beleggingen. Als het economisch goed gaat, kan het pensioen omhoog. Als het economisch slecht gaat, zie je dat ook terug.

Voorbereidingen overstap
Werkgever KPN, de vakbonden en Pensioenfonds KPN zijn al enige tijd druk bezig met de overstap naar het nieuwe stelsel. Een regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het pensioenfonds, KPN en de vakbonden bereidt dit dossier inhoudelijk voor. Onze bestuurder Ron Harmsen participeert namens de vakorganisaties in de regiegroep. Begin van dit jaar werd onderzocht bij de deelnemers wat zij belangrijk vinden in een nieuwe pensioenregeling De vakbonden maken samen met werkgever KPN mede op basis van de uitkomst van dit onderzoek naar verwachting in juni/juli 2022 de keuze voor de hoofdlijnen van de nieuwe pensioenregeling. Die wordt vervolgens samen met het pensioenfonds verder uitgewerkt.

Vervolg wetsvoorstel
Na akkoord van de Tweede Kamer gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet begin 2023 ingaat. De overstap naar het nieuwe stelsel vraagt veel aanpassingen. Denk bijvoorbeeld aan de beleggingen, pensioenadministratie en communicatie van een pensioenfonds. Pensioenfondsen hebben daarom ruim de tijd voor de overstap. Pensioenfonds KPN probeert wel al eerder klaar te zijn dan in 2027.

Er verandert nu nog niets voor jou
Voor jou verandert er voorlopig niets. Dat gebeurt pas als de nieuwe pensioenregeling ingaat, dus uiterlijk in 2027. Het streven van Pensioenfonds KPN is om al per 1 januari 2026 over te stappen. Natuurlijk houden we je in de tussentijd wel op de hoogte.

Wil je weten wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de planning er verder uitziet? .

Cancel