Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

De or is geen wassen neus

28 maart 2022
KPN

Er wordt mij (Enrique Kroesen) weleens gevraagd of de ondernemingsraad (or) wel echte invloed heeft. "Het bedrijf doet toch wel wat het wil" hoor ik dan. Ik vind het jammer dat dit beeld bij sommige mensen leeft. Want de or heeft wel degelijk invloed. Sterker nog, binnen KPN werken we onder de term ‘how we change’ steeds meer samen met elkaar. 

Leuk gezegd, maar wat houdt dit dan in? De afspraak is dat de medezeggenschap in een vroeg stadium wordt meegenomen in de wijzigingsplannen om zo vroegtijdig invloed te kunnen uitoefenen. In het verleden ging dit heel anders. Voor ‘how we change’ kreeg je (als je geluk had) een adviesaanvraag in de mail met het verzoek om binnen een zo kort mogelijke termijn een formeel advies uit te brengen. Soms kwam je er zelfs achter dat er al een wijziging was uitgevoerd zonder dat de or geïnformeerd was. Buiten dat dit wettelijk gezien niet mag (zie WOR), is het natuurlijk ook bijzonder onwenselijk. 

Vanuit ‘how we change’ werk je meer samen met de bestuurder dan tegen de bestuurder. Samen bekijk je de plannen en stuur je bij waar dit nodig geacht wordt. De concepten worden uitgewisseld en hier wordt feedback op gegeven. Wanneer dit uitgekristalliseerd is, wordt er een formeel stuk ingediend. Dan wordt 'het net' bij de medewerkers opgehaald en de info hieruit wordt meegenomen in het uiteindelijke conceptadvies. Deze wordt ook weer gedeeld met de bestuurder. Wanneer de meerderheid van de or-leden akkoord gaat met het voorgestelde advies/instemming, wordt deze formeel ingediend. Waarna hetzelfde proces ook met het uiteindelijke besluit doorlopen wordt. 

Door deze werkwijze te gebruiken, is de or van wezenlijke invloed op de uitvoering van het plan en hebben we op de juiste momenten onze invloed kunnen uitoefenen. 

Je kunt je nog verkiesbaar stellen tot 11 april. Doe dit door je naam en bedrijfsonderdeel door te geven aan enrique.kroesen@qlix.nl.

Cancel