Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Cao KPN 2022 definitief vastgesteld

24 januari 2022
KPN

Meerderheid leden positief over onderhandelingsresultaat cao KPN 

Vrijdag voor de kerst konden wij jullie informeren over de uitkomst van de cao-onderhandelingen en de onderhandelingen over het sociaal plan bij KPN. De afgelopen twee weken hebben de leden van Qlix en Jong KPN hun stem kunnen uitbrengen over het behaalde resultaat. 

Eind vorige week zijn de stemmen geteld. 65% van de leden bleek voor te hebben gesteld, 34% tegen. Er waren ook enkele onthoudingen. Daarmee staat voor Qlix de weg open om de cao KPN te ondertekenen. De leden die tegen gestemd hebben gaven daarvoor vaak de reden dat de salarisverhoging onvoldoende was of dat de salarisverhoging pas in augustus 2022 plaatsvindt, dat zij op 100 RSP staan er daarom geen individuele salarisverhoging meer ontvangen. Het bestuur van Qlix heeft begrip voor dit standpunt, zeker als de uitkomst als op zichzelf staand wordt beoordeeld. Aan de stemming ging overigens nog een online toelichting op het onderhandelingsresultaat vooraf, waarvoor iedereen zich kon opgeven. Tijdens die bijeenkomst werd het behaalde resultaat door onze onderhandelaars toegelicht en werd achtergrondinformatie gegeven. Die uitleg bleek nuttig en werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd. Gelet op deze positieve ervaring zal er vanuit Qlix vaker een online informatiebijeenkomst worden georganiseerd over actuele onderwerpen. 

In ons mededelingenblad zullen wij binnenkort een uitgebreide uitleg geven over de algemene salarisontwikkeling in Nederland, in relatie met die binnen KPN. Binnenkort zullen Qlix en Jong KPN al weer starten met de voorbereidingen voor de volgende cao. Die onderhandelingen daarover starten na de zomer en voor je het weet is het weer zover. 

Uitkomst andere vakbonden 
Afgelopen vrijdagmiddag 21 januari 2022 hebben ook de andere vakbonden de resultaten van hun stemmingen meegedeeld aan KPN. Van de zes vakbonden die actief zijn binnen KPN is de uitkomst van vijf bonden ongeveer gelijk aan die van Qlix. Alleen FNV deelde mee niet voldoende voorstemmen te hebben gehad om de cao te kunnen ondertekenen. Desgevraagd stelde FNV deze uitkomst te accepteren en gewoon aan het overleg binnen KPN te blijven deelnemen de komende periode. 

Graag willen wij iedereen bedanken de afgelopen maanden op de één of andere wijze heeft bijgedragen aan het behaalde resultaat. Wij kijken met vertrouwen naar de volgende cao-ronde en hopen dan weer op jullie steun te kunnen rekenen! 

Het bestuur van Qlix

Cancel