Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Breng nu je stem uit!

07 januari 2022
KPN

Kaderleden Qlix en Jong KPN gematigd positief over onderhandelingsresultaat cao KPN.

Breng nu je stem uit!

Collega’s,

Vrijdag voor de kerst konden wij jullie informeren over de uitkomst van de cao-onderhandelingen bij KPN. KPN zelf heeft daar ook via Team KPN de nodige aandacht aan besteed. Iedereen zal dus op de hoogte zijn van het resultaat. Vanaf vandaag mogen de leden van Qlix en Jong KPN hun stem over het bereikte resultaat uitbrengen. Zoals ook in andere jaren hebben de kaderleden daarover een stemadvies gegeven. Dat advies lees je hieronder. Graag nodigen wij je ook uit voor een online informatiebijeenkomst, waarin onze onderhandelaars tekst en uitleg over het behaalde resultaat geven. Maar eerst noemen wij voor de volledigheid nog even de hoofdzaken uit het resultaat:

Cao KPN: looptijd één jaar van 1 januari 2022 tot 31 december 2022. Voor het jaar 2022 is betreffende de loonontwikkeling het volgende afgesproken:

 • Een éénmalige uitkering van € 150,- bruto (bij voltijd dienstverband) per 1 maart 2022.
 • Individuele salarisontwikkeling bij RSP <100% per 1 april 2022 volgens onderstaande matrix

RSP                                                                                                                                            verhoging                 

tot 80%                                                                                                                                    3,00%      

80 tot 90%                                                                                                                              2,50%      

90 tot 95%                                                                                                                              1,75%      

95% tot 100%                                                                                                                       1,50%

 • Verhoging van de salarisschalen en de individuele salarissen t/m 100% RSP van 2,6% per 1 augustus 2022 (het gedeelte salaris >RSP100 als eenmalig bedrag)

Overige cao-afspraken

 • Invoering Regeling Vervroegd Uittreden (eenmalige uitkering van € 22.164 bij vervroegd uittreden binnen 36 maanden van AOW-gerechtigde leeftijd, voor degenen die daarvan gebruik willen maken).
 • Mogelijkheid verlofsparen voor sabbatical (minimaal 5 weken, maximaal 26 weken verlof / max 4 jaar sparen).
 • Inzetbaarheidsbudget 1500 euro voor iedereen.
 • Betere mogelijkheden voor persoonlijk advies ontwikkeling/scholing.
 • Opleidingstijd in werktijd van 16 naar 20 uur per jaar voor roosterwerkers.
 • Plusuren boven contracturen bij JUS/zelfroosteren omzetten in compensatieverlof. Kan naar keuze in vrije tijd worden genoten of worden uitbetaald. Kan vervolgens door de medewerker eventueel weer verlof voor sabbatical voor worden gekocht.
 • Aanvullend geboorteverlof voor partners van jonge moeders: doorbetaling 5 weken 85% eigen salaris.
 • Betaald rouwverlof bij verlies dierbaar persoon: 4 dagen.

Afgesproken studies

 • Studie beloningsystemen in de cao KPN: o.a. tempo doorlopen salarisschalen (RSP), loonlijnen in de KPN cao, vormen van variabele beloning.
 • Wenselijkheid en mogelijkheid van meer duurzame en betere inrichting van stand-by diensten.

Sociaal plan

 • Looptijd sociaal plan drie jaar: 1 januari 2022 tot 31 december 2024.
 • Behoud gefixeerde vergoeding als ondergrens. Dat betreft de vergoeding die op 31 december 2018 is afgesproken, waarover iedereen indertijd persoonlijk geinformeerd is.
 • Transitievergoeding naar factor 1,7, grondslag wetgeving 2020.
 • Max. beëindigingsvergoeding 150.000,-.
 • Maximale termijn begeleiding KPN Perspectief: 16 maanden voor iedereen.

Stemadvies kaderleden Qlix en Jong KPN en online informatiemeeting leden

Op dinsdag 4 januari 2022 zijn de kaderleden van Qlix en Jong KPN in een Teams meeting bijeen geweest. Nadat de onderhandelaars een toelichting hadden gegeven op het proces en het behaalde resultaat, waarbij dat resultaat werd vergeleken met onze inzet, was het de beurt aan de kaderleden.

Veruit de meeste kaderleden waren (gematigd) positief over het behaalde resultaat. Wel waren er de nodige vragen door de onderhandelaars te beantwoorden. Bijvoorbeeld:

 • Waarom pas de collectieve verhoging per 1 augustus 2022, de cao begint toch op 1 januari?
 • Waarom slechts 2,6% collectieve loonsverhoging, de inflatie ligt toch boven de 5%?

Het ontbreekt ons hier aan de ruimte om dieper op deze vragen in te gaan. De kaderleden hebben ons verzocht om aan deze en andere vragen desondanks goede aandacht te geven in de communicatie met de leden. Natuurlijk komt het bestuur graag aan dat verzoek tegemoet.

Op woensdag 12 januari 2022 van 16.00 tot 17.00 uur organiseert het bestuur daarom een Teams-meeting voor de leden van Qlix en Jong KPN. Tijdens die bijeenkomst zullen onder onderhandelaars de achtergronden van het proces toelichten en bovenstaande, maar ook andere vragen beantwoorden. Wilt u deelnemen aan die online meeting, stuur dan uiterlijk dinsdag 11 januari 2022 een mail naar info@qlix.nl. U ontvangt woensdag een link om deel te nemen aan de meeting. 

Breng je stem uit!

Zoals altijd hebben de leden van Qlix en Jong KPN het laatste woord. Klik hier om je stem over het resultaat van de onderhandelingen uit te brengen. Stemmen kan tot en met dinsdag 18 januari 2022.

Zodra de uitkomst van de stemming bekend is vernemen jullie dat natuurlijk van ons!

Het bestuur van Qlix

Cancel