Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingsresultaat cao KPN

24 december 2021

Onderhandelingsresultaat cao KPN en sociaal plan bereikt

Collega’s,

De afgelopen twee maanden stonden in het teken van de onderhandeling over de cao en het sociaal plan KPN. Vandaag hebben de onderhandelaars van de gezamenlijke vakorganisaties een onderhandelingsresultaat over een éénjarige cao en een driejarig sociaal plan met KPN bereikt.

Betreffende de loonontwikkeling is voor 2022 het volgende afgesproken:

 • Collectieve salarisverhoging van 2,6% per 1 augustus 2022
  (het gedeelte >RSP100 als eenmalig bedrag)
   
 • Individuele salarisontwikkeling per 1 april 2022 volgens onderstaande matrix

RSP                                                                                                                                            verhoging                 

tot 80%                                                                                                                                    3,00%      

80 tot 90%                                                                                                                              2,50%      

90 tot 95%                                                                                                                              1,75%      

95% tot 100%                                                                                                                       1,50%

 • Een éénmalige uitkering van € 150,- bruto (bij voltijd dienstverband) bij de loonbetaling van  maart 2022.

Overige afspraken:

 • Invoering Regeling Vervroegd Uittreden (eenmalige uitkering van 22.164 bij vervroegd uittreden binnen 36 maanden van AOW-gerechtigde leeftijd, voor degenen die daarvan gebruik willen maken).
 • Mogelijkheid verlofsparen voor sabbatical (minimaal 5 weken, maximaal 26 weken verlof / max 4 jaar sparen).
 • Inzetbaarheidsbudget 1500 euro voor iedereen en invoering kosteloos ‘Inzetbaarheidsaanbod’.
 • Betere mogelijkheden voor persoonlijk advies ontwikkeling/scholing.
 • Opleidingstijd in werktijd van 16 naar 20 uur per jaar voor roosterwerkers.
 • Plusuren boven contracturen bij JUS/zelfroosteren omzetten in compensatieverlof. Kan naar keuze in vrije tijd worden genoten of worden uitbetaald. Kan vervolgens door de medewerker eventueel weer verlof voor sabbatical voor worden gekocht.
 • Aanvullend geboorteverlof ‘(Wet WIEG) voor partners van jonge moeders: doorbetaling 5 weken 85% eigen salaris.
 • Betaald rouwverlof bij verlies dierbaar persoon: 4 dagen.
 • Hemelvaartsdag kan worden omgeruild tegen een ‘eigen’ feestdag

Afgesproken studies tijdens de looptijd van de cao 2022

 • Studie beloningsystemen in de cao KPN: o.a. tempo doorlopen salarisschalen (RSP), loonlijnen in de KPN cao, vormen van variabele beloning.
 • Wenselijkheid en mogelijkheid van meer duurzame en betere inrichting van stand-by diensten.

Sociaal plan

 • Looptijd sociaal plan drie jaar: 1 januari 2022 tot 31 december 2024.
 • Behoud gefixeerde vergoeding.
 • Transitievergoeding naar factor 1,7, grondslag wetgeving 2020.
 • Max. beëindigingsvergoeding 150.000,-.
 • Maximale termijn begeleiding KPN Perspectief: 16 maanden voor iedereen.

Hoe verder?

Vandaag zullen de kaderleden van Qlix en Jong KPN een uitnodiging ontvangen om het stemadvies voor de leden vast te stellen. Die online bijeenkomst met de kaderleden zal gehouden worden op dinsdag 4 januari 2022 om 16.00 uur.

De leden van Qlix en Jong KPN zullen woensdag 5 januari 2022 per mail een uitnodiging krijgen om hun stem uit te brengen over het behaalde resultaat. Daarin staat ook de link naar de volledige tekst van het onderhandelingsresultaat.

In de derde week van januari 2022 zal het bestuur van Qlix – gehoord de leden – het eindoordeel vaststellen en de leden, de andere vakbonden en KPN daarover informeren.

Wordt vervolgd!

Ron Harmsen en Michel Boers, onderhandelaars Qlix/Jong KPN

 

 

Cancel