Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix, andere vakbonden en COR voerden maandenlang overleg met KPN over duurzamer en flexibeler vervoersbeleid

22 januari 2021
KPN

Qlix, andere vakbonden en COR voerden maandenlang overleg met KPN over duurzamer en flexibeler vervoersbeleid

KPN wil vanaf 2025 volledig circulair zijn als onderneming. Daarom introduceren zij dit jaar een breed pakket van nieuwe groene ‘mobiliteit-opties’. Daarnaast zet KPN in op minder leaseauto’s en willen zij eind 2023 alleen nog maar elektrische leaseauto’s bestellen.

Vervoerspakket

Het vervoerspakket wordt in 2021 geleidelijk uitgebreid met duurzame keuzes. Je kunt kiezen uit een leasefiets; een mobiliteitspas (een pas met bijbehorende app waarmee je kunt combineren tussen openbaar vervoer en eigen vervoer), OV-vrij (vrij en onbeperkt reizen met het OV) en private lease (aantrekkelijke kortingen voor private lease als een auto voor jou toch het prettigst is).   

Reiskostenregeling

Ook wordt de reiskostenregelingen aangepast. Vanaf 1 februari 2021 geldt één vaste kilometerprijs van 23 cent per kilometer (waarvan 19 cent netto) voor alle zakelijke en woon-werk kilometers. Voor de meerderheid van de KPN-medewerkers is deze regeling financieel aantrekkelijker.

Minder leaseauto’s

KPN vindt het niet meer passen bij de wereld waarin we leven en bij de duurzame ambities die zij heeft om een grote vloot aan leaseauto’s te hebben. Concreet betekent dit dat KPN voor alle huidige leaserijders gaat toetsen of ze voldoen aan de huidige kilometernorm van meer dan 20.000 zakelijke km per jaar. Voor nieuwe leaserijders geldt een nieuwe norm van meer dan 30.000 km per jaar.

Voor een aantal leaserijders betekent dit dat zij geen recht meer hebben op een leaseauto. Dit kan een impactvol bericht zijn, daarom komt er een ruime overgangsperiode van twee jaar. Leaserijders ontvangen een bericht per e-mail waarin staat wat het voor hen persoonlijk betekent.

Gesprekken Qlix en KPN

Als vakbonden en de COR zijn wij de afgelopen maanden voortdurend in gesprek geweest met KPN over deze wijzigingen in het vervoersbeleid. Dat overleg verliep niet altijd gemakkelijk, de eerste voorstellen van KPN lagen qua niveau behoorlijk ver af van de nieuwe regels die KPN deze week aangekondigd heeft.

Het huidige (oude) mobiliteitsbeleid dat KPN hanteert dateert eigenlijk al vanaf het moment van de  verzelfstandiging in 1989: de tegemoetkoming vergoeding woon-werk verkeer maakt onderdeel uit van de cao, de (hogere) tegemoetkoming voor gereden kilometers zakelijke/dienst reizen is een zogenoemde bedrijfseigen regeling die KPN in het verleden zonder akkoord van de vakbonden (of de COR) heeft vastgesteld en hetzelfde geldt ook voor de leaseregeling. Ook dat is een bedrijfseigen regeling, die door KPN eenzijdig wordt vastgesteld. Er bestaan binnen KPN ook arbeidsvoorwaardelijke leaseauto’. In dat geval in de individuele arbeidsovereenkomst van de medewerker overeengekomen dat betrokkene recht heeft op een leaseauto. Dat recht kan KPN niet eenzijdig wijzigen.

Zo terugkijkend kunnen wij als Qlix vaststellen dat het overleg zeker niet voor niets geweest is. Onze feedback is op een groot aantal punten meegenomen in de nieuwe keuzes, eerdere opties van KPN zijn van tafel gehaald en sterk verbeterd teruggekomen.

Hoewel de nieuwe regels voor de meerderheid van de medewerkers positief zullen uitvallen, verwacht Qlix toch een behoorlijke achteruitgang voor de groep mensen die nu heel veel zakelijke kilometers reizen en voor de mensen die nu een leaseauto rijden, maar onvoldoende kilmeters maken (ijkjaar2019) om straks opnieuw voor een leaseauto in aanmerking te komen. Vandaar dat Qlix -samen met de COR en de overige vakbonden - sterk aangedrongen heeft op overgangsrecht voor deze groepen medewerkers. Daarin zijn wij deels geslaagd. Qlix realiseert zich dat daarmee de pijn voor deze groep medewerkers niet helemaal verdwijnt, maar in ieder geval tijdelijk wel wordt verzacht.

 

Cancel