Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Generatiepilot KPN

14 juli 2020
KPN

Bij de onderhandelingen die de vakbonden hebben gevoerd met KPN is een van de gemaakte afspraken de zogenaamde Generatiepilot.

De Generatiepilot houdt in dat werknemers die tegen hun pensioen aan zitten de mogelijkheid krijgen om korter, 80% van de oorspronkelijke tijd, te werken. De werknemer kan zelf aangeven korter te willen werken en de werkgever kan het de werknemer aanbieden. Er is, met andere woorden, geen verplichting om akkoord te gaan met deze regeling. Vanuit de kant van KPN is er ook geen verplichting om alle medewerkers die dit willen deze regeling aan te bieden.

Korter werken betekent minder salaris. Bij een omvang van 80% van de oorspronkelijke arbeidsduur, ontvang je met deze regeling 90% van het oorspronkelijke salaris. De opbouw van het pensioen is 100% van de oorspronkelijke opbouw. Omdat zowel werkgever als werknemer pensioenpremie afdragen op basis van het oude salaris, maar er nu 90% wordt uitbetaald, wordt er van die 90% salaris het oorspronkelijke bedrag aan pensioenpremie afgedragen. Het is ook van belang om – als je gebruik maakt van de generatiepilot – in de gaten te houden wat je zogenaamde SV-loon wordt. Dat is het loon dat als basis voor je ziektewet en ww-uitkering wordt gebruikt. 

De regeling is – zoals aangegeven – een pilot. Dat betekent dat bekeken wordt of dit in de toekomst op dezelfde manier wordt voortgezet, anders wordt voortgezet of wordt beëindigd.

Ben je lid van Qlix en heb je vragen? Neem dan contact met ons op! We voorzien je graag van advies.

Cancel