Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

De coronacrisis zet voorstel loonsverhoging WFC onder druk

16 juni 2020
WFC

De coronacrisis zet voorstel loonsverhoging onder druk

Door: Peter Broumels, vicevoorzitter Qlix en WFC cao-onderhandelaar

Op 9 juni jongstleden hebben de vakbonden met de werkgevers in de contactcenterbranche gesproken over hoe de cao-gesprekken voort te zetten. Werkgevers hebben uitgelegd wat het effect van de coronacrisis tot nu toe op de branche is. Verder hebben we de openstaande cao punten geïnventariseerd.

Veilig werken
Door de werkgevers is alles op alles gezet om voor de medewerkers een veilige thuiswerkplek te creëren en in tweede instantie een veilige werkomgeving op kantoor. Dat is goed gelukt; vooral ook door inzet van alle agents. Werkgevers geven aan dat het werk qua volumes bij enkele bedrijven niet meer dan 20 procent is teruggelopen. Sommige bedrijven hebben juist meer werk door de gevolgen van de coronacrisis. Werkgevers gaven aan dat er in de eerste maand verzuim is geweest door ziekte en onzekerheid, wat ten koste is gegaan van de productiecapaciteit. In mei was de productiviteit en kwaliteit weer op normaal niveau.

 

Na vier maanden kunnen wij constateren dat; 

  • de meerderheid vanuit huis werkt;
  • het een erg onzekere situatie is;
  • grote spelers geen overheidssteun hebben gevraagd.

Als we dieper in zoemen zien wij dat bij bepaalde contactcenters de orderportefeuille onder druk is komen staan. Onder andere de contactcenters die de reisbranche als klant hebben, zagen hun dienstverlening wegvallen en hebben hun bezetting daarvoor tot een minimumbezetting teruggebracht en ingezet op dienstverlening van andere klanten. Enkele partijen die outbound werk doen hebben het erg lastig en hebben overheidssteun aangevraagd.

Een opsteker voor de contactcenterbranche
Wat positief voor de contactcenterbranche uitpakt is dat het persoonlijk contact in deze tijd weer belangrijk is geworden. En daarmee ook de waardering voor het werk. Verder gaven zij aan dat men extra kosten heeft gemaakt om iedereen thuis te laten werken. Belangrijk is dat bedrijven overeind blijven en duurzaam de juiste dingen gaan doen.

Werken vanuit huis is niet voor iedereen handig
Uit onderzoek blijkt dat het thuiswerken niet voor iedereen past en daardoor in een lastige privé situatie zijn gekomen. Om met grote getalen weer naar kantoor te gaan zien de werkgevers toch nog als een veel te groot risico, dat de scholen weer open zijn geeft de ouders weer wat meer ruimte. Werken vanuit huis blijft voor de werkgevers een punt van aandacht.

De coronacrisis zet voorstel loonsverhoging onder druk
Werkgevers hebben de stand van zaken met betrekking tot de cao-punten samengevat. Welke punten er nog openstonden en over welke we het nog eens moeten worden. De impact van corona op het mandaat van de WFC-bestuurders voor ingangsdatum en percentages zijn niet meer vanzelfsprekend. Het standpunt van de WFC leden zal opnieuw moeten worden bepaald zodra de gevolgen van de crisis beter inzichtelijk zijn. De intentie is wel om het overeengekomen junior-medior-senior model en de daarmee samenhangende voorwaarden te blijven hanteren.

De loonsverhogingen behorend bij het nieuwe ‘junior-medior-senior model’ en de invoeringsdatum (planning 1 juli 2020) zijn onzeker geworden. Werkgevers hebben aangegeven dat het mandaat voor loonafspraken mogelijk niet meer stand kan houden. Door de onzekerheid van de gevolgen van het coronavirus weten werkgevers niet waar ze aan toe zijn. De bonden gaan ervan uit dat het terugdraaien van het loonakkoord niet als eerste zal gebeuren. Dit kan natuurlijk alleen bij volledige transparantie. Inzage in de gemaakte kosten en omzet verliezen ten gevolge van de coronacrisis. Als dit werkelijkheid gaat worden zal dit zeker leiden tot vertraging in het cao-proces. Ook vinden de bonden dat juist nu bij 80 procent thuiswerken een solide thuiswerk vergoeding regeling in de cao moet worden opgenomen.

Tempo maken
Door corona is er vertraging opgelopen in de cao-voortgang. Omdat een cao voor iedereen gewoon heel belangrijk is hebben werkgevers en bonden besloten tempo te maken en is afgesproken snel aan tafel te gaan voor nog openstaande punten. Snelheid in het proces denken wij te bereiken door in kleine comités de openstaande punten voor te bespreken, voordat ze op de cao-tafel komen. In deze onzekere tijd is het behouden van loon en werk een van de essentiële voorwaarden die in de cao moeten zijn geregeld. Werkgevers en de bonden vinden perspectief voor de agent-medewerkers met een geringe verhoging op het wettelijk minimumloon voor de contactcenterbranche erg belangrijk.

Jouw mening telt!
Reacties en ideeën van contactcenter medewerkers zijn belangrijk voor mij als cao-onderhandelaar. Dus neem de moeite om je reactie en ideeën te geven via dit formulier. Ik neem jullie reacties graag mee tijdens de cao-bespreking.

Cancel