Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingen cao Facilitaire Contact Centers weer opgang!

19 mei 2020
WFC

Publicatie mail naar onze leden werkzaam onder de werkingssfeer van de cao WFC 

Ten eerste hoop ik dat alle werkgevers en werknemers in goede gezondheid deze bijzondere periode zijn doorgekomen!

Op 24 maart jl. heb ik jullie geïnformeerd dat de impact van de Corona situatie ook op de WFC-bedrijven erg groot is. 

 De vakbonden FNV, CNV en Qlix herkennen de bijzondere situatie. In dat licht zijn wij ook tevreden met de maatregelen die zijn gepresenteerd door onze regering. Het is goed om te zien dat werkgevers, vakbonden en overheid de handen ineenslaan als het echt spannend dreigt te worden.

De afgelopen periode heb ik met twee WFC-bestuurders Norbert van Liemt (Teleperformance) en Ronald van Schijndel (Webhelp) contact gehad. De eerste periode was erg inspannend voor alle medewerkers. Het omgaan met de nieuwe werkelijkheid en het inrichten van de organisatie van een werklocatie naar 75%-95% thuiswerken was voor alle partijen zeer uitdagend. Naast de persoonlijke en organisatorische aspecten, moesten er ook technische hoogstandjes worden uitgevoerd. De eerste maand heeft dat extra kosten en productiecapaciteit gekost. De lonen werden allemaal doorbetaald. Na deze eerste maand van vernieuwing en gewenning bleek dat de productiecapaciteit en de kwaliteit van de dienstverlening weer volledig beschikbaar was en er zelfs meer vraag was naar de callcenter dienstverlening. Dat was natuurlijk t.o.v. andere branches een zeer luxepositie. Grote waardering voor alle inspanningen van alle ondersteuners en agents.

 Het is op dit moment onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector op langere termijn zijn. Ook wordt over de 1,5 meter samenleving op locatie nagedacht en eventueel wordt over een deel continueren van het thuiswerken nagedacht.

 Afgelopen vrijdag hebben de WFC-bestuurders ons weer uitgenodigd als volgt:

 “Ondanks er nog steeds veel onzekerheid is, hebben wij allen een beter begrip gekregen van de Covid 19 situatie. De voorbereidingen voor de route die Rutte heeft geschetst, zijn ook door de bedrijven in onze branche in gang gezet. Wij zullen de eerste vervolg meeting begin juni a.s. voorbereiden door te presenteren waar de bedrijven in deze periode nu staan en met jullie een richting zien te vinden naar de in onderhanden zijnde cao. “ 

Wat ik graag zou willen is dat u als callcenter medewerker uw ervaringen met mij deelt en de impact ervan op uw werkzaamheden en priveleven. Via deze link kunt u uw ervaring met mij delen, daarnaast wil ik met u persoonlijk in gesprek over uw ervaringen. Dan kan ik uw input gebruiken bij het vervolg van de cao onderhandelingen begin juni.

► Naar de vragenlijst 

Groet,

Peter Broumels

Vicevoorzitter Qlix bestuur

Cancel