Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Werken na tijden van Corona

16 april 2020
Algemeen
Door: Victor Schöyer, jurist arbeidsrecht
Werd er in het verleden wel eens thuis gewerkt, heden ten dage is het vanwege de uitbraak van het Covid 19 virus en de daarmee samenhangende zelfisolatie min of meer een plicht geworden. Op het moment dat de situatie weer normaliseert zal het bij veel bedrijven – waar het kan – in veel gevallen thuiswerken meer gemeengoed zijn.
Thuiswerken
Thuiswerken is door de Wet Flexibel Werken (1 januari 2016) mogelijk gemaakt voor werknemers die werken bij een werkgever waar minstens tien werknemers in dienst zijn. De werknemer die een dergelijke aanvraag doet, dient zes maanden of meer in dienst te zijn, terwijl het verzoek minstens twee maanden voor de verzochte ingangsdatum zijn ingediend.
Mocht de werkgever het verzoek afwijzen, dan zal de afwijzing gemotiveerd moeten worden. Voor de afwijzing hoeft geen zwaarwegend bedrijfsbelang te worden gesteld en eventueel bewezen. Een jaar later mag de werknemer wederom een verzoek doen.
Als het verzoek is gehonoreerd, dan kan dit slechts worden herzien als er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als thuiswerken als arbeidsvoorwaarde is opgenomen in de arbeidsovereenkomst of doordat het een verworven recht is, dan kan wijziging plaatsvinden. Dan kom je echter in het goed werkgever- en goed werknemerschap of bij het eenzijdig wijzigingsbeding.
Als je thuis werkt hoeft niet aan alle arbo-eisen voldaan te worden. De meeste mensen zitten niet te wachten op bordjes met daarop de vluchtweg in hun huis. De werkplek dient echter ergonomisch wel in orde te zijn. De werkgever dient hierop te letten. In gevallen als de coronacrisis is het anders. Dit is – naar verwachting – van korte tijd.
Kosten voor de inrichting van de thuiswerkplek
Mocht het zo zijn dat thuis de werkplek moet worden ingericht, dan is de werkgever hier financieel voor verantwoordelijk. Voor zaken als computer, internet, mobiele telefoon geldt dat die noodzakelijk moeten zijn voor het werk, de werkgever dit betaalt en dat de werknemer dit moet teruggeven of de restwaarde moet terugbetalen als hij het voor zijn werk niet meer gebruikt.
Kilometervergoeding
Indien de werknemer 128 dagen per jaar naar zijn werk bij de werkgever reist, dan kan hij ook op de thuiswerkdagen € 0,19 per kilometer vergoed krijgen. Dat kan wel verstandig zijn om met de werkgever te bespreken.
Tenzij je een zelfstandige werkruimte (met eigen sanitaire voorziening) hebt, dien je de kosten van water valste telefonie en energie zelf te dragen. Je kan wel met je werkgever praten over de fiscale ruimte van 1,2% van het loon, dat daarvoor gebruikt kan worden.

 

 

 

 

 

Cancel