Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingen cao Facilitaire Contact Centers gestopt

24 maart 2020
WFC

Door het coronavirus zijn we de afgelopen periode via online video conferencing verder gegaan met de onderhandelingen. Op 19 maart jl. ontvingen we van de werkgevers het volgende verzoek:

“De impact van de Corona situatie ook op onze bedrijven is erg groot. Met man en macht wordt in elk bedrijf gewerkt om de ontstane situatie het hoofd te bieden en onze medewerkers zo goed mogelijk bij te staan. 

Afgelopen dagen hebben wij nog even aangekeken wat te doen met de cao-onderhandelingen maar zijn nu op een punt gekomen dat wij het niet verstandig vinden om de gesprekken in de komende periode te vervolgen. Wij zijn zelf met onze HR mensen middelpunt van onze organisaties om het hoofd te bieden aan de situatie.”

De vakbonden FNV, CNV en Qlix herkennen de bijzondere situatie waarin ook zij terecht zijn gekomen. Ook wij proberen de gevolgen van de corona crisis zoveel mogelijk te beteugelen. In dat licht zijn wij ook opgetogen met de maatregelen die de afgelopen weken zijn gepresenteerd door onze regering. Veel van de wensen van werkgevers en vakbonden (vanuit de aanbevelingen van de stichting van de arbeid) zijn overgenomen. Het is goed om te zien dat werkgevers, vakbonden en overheid de handen ineenslaan als het echt spannend dreigt te worden. De twijfels over de daadkracht van ‘de polder’ zijn hiermee voorlopig gelogenstraft.

Begrip
We snappen goed dat de WFC-vertegenwoordigers midden in de storm de focus nodig hebben om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. We doen een beroep op de werkgevers om elke keer weer de belangen van onze leden mee te wegen en de menselijke maat niet uit het oog te verliezen.

We hebben dan ook voorgesteld om elkaar op regelmatige basis te blijven informeren over de stand van zaken binnen de WFC ondernemingen. 

Onduidelijk
Het is op dit moment onduidelijk wat de gevolgen van de coronacrisis voor de sector zijn. Dat maakt het moeilijk om een volgende afspraak te maken.

Mensenwerk
De eerstvolgende onderhandeling stond gepland op 25 maart. Onderhandelen is mensenwerk. Wij volgen het advies om tot (in ieder geval) 1 juni niet met elkaar te vergaderen.

Tenslotte hopen wij dat werkgevers en werknemers allen in goede gezondheid blijven en wensen iedereen veel wijsheid en sterkte toe!

Het Bestuur

 

 

 

 

Cancel