Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Corona (Covid-19) en je werk 

17 maart 2020
Algemeen

Door: Victor Schöyer, jurist 

In het weekend van 14 en 15 maart van dit jaar zijn door de regering nieuwe maatregelen aangekondigd om het aantal besmettingen door het coronavirus in te dammen. Scholen, BSO’s en kinderdagverblijven zijn voor het grootste deel van de kinderen dicht.  

Slechts in gevallen waarbij een of beide ouders in een zogenaamde vitale functie werkzaam zijn kunnen kinderen gebruik maken van opvang. Daarbij geldt dan ook nog dat de kinderen zelf geen verkoudheidsverschijnselen mogen hebben. De uitbraak van het coronavirus heeft dus verstrekkende gevolgen, nog iets meer voor werkenden met kinderen.  

Werktijdverkorting 
Doordat er een uitval is van vraag in sommige sectoren of uitval van aanbod in andere (denk bijvoorbeeld aan horeca die verplicht is gesloten), kan er onvoldoende werk zijn. Om die reden kan er door de werkgever werktijdverkorting worden aangevraagd. Indien er als gevolg van de uitbraak van het coronavirus onvoldoende werk is, dan kan er voor de werknemers mogelijk werktijdverkorting worden aangevraagd. Werknemers die hiermee te maken krijgen een WW-uitkering die door het UWV wordt betaald.  


Hygiëne  
Blijf je wel werken? Probeer dan 1 ½ meter afstand van elkaar te houden, regelmatig je handen te wassen met water en zeep en om papieren handdoeken te gebruiken om je handen af te drogen. Gebruik papieren zakdoekjes slechts eenmaal. Als je niest, doe dit aan de binnenkant van je ellenboog en schudt elkaar de hand niet meer. Mochten er zaken bij je werk niet in orde zijn, stel je werkgever op de hoogte. De werkgever is verantwoordelijk om je een veilige werkomgeving te bieden. Ook kan je contact opnemen met de bedrijfsarts voor vragen met betrekking tot de hygiëne en je gezondheid. De GGD heeft richtlijnen uitgevaardigd, terwijl het RIVM ook adviezen heeft uitgebracht. Zorg dat je deze op internet regelmatig leest. 

Bij (lichte) klachten dient u thuis te blijven. Licht uw werkgever in
De lichte klachten zijn: Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, lichte koorts (38 graden Celsius). Neem naast het contact met de werkgever ook contact op met de bedrijfsarts. Mochten de klachten erger worden, neem dan contact op met de huisarts. 

Loon tijdens ziekte 
Bij ziekteverzuim vanwege het coronavirus zal de werkgever het loon moeten doorbetalen. Het recht op loon blijft ook bestaan indien een werknemer preventief in quarantaine gaat. Let er goed op om de eventuele veiligheidsinstructie van de werkgever goed op te volgen. Doe je dat niet, dan kan dat tot gevolg hebben dat het recht op loon verloren gaat. 

0-uren contract 
Heb je een nul urencontract en kan je niet werken in verband met corona, dan houd je recht op je salaris gebaseerd op je gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Dit moet een representatieve periode zijn, anders is deze duur 6 maanden of een andere representatieve periode. Let hier goed op! 

Calamiteitenverlof 
Op zondag 15 maart jl. is het besluit genomen de scholen te sluiten. Deze sluiting duurt in elk geval tot en met 6 april aanstaande. Reguliere kinderopvang is gesloten tenzij een of beide ouders werkzaam zijn in een als vitaal gekenmerkt beroep. Je kan hierbij denken aan politie, gezondheidszorg, elektriciteit, brandweer maar ook aan ICT/Telecom. Om zeker te weten welke beroepen dit zijn, kijk je op de website van de rijksoverheid. De regels veranderen nog wel, dus vraag het bij de opvang en overheid na, mocht je twijfelen. 

Kan je geen gebruik maken van de regulieren kinderopvang, dan kan de regeling van calamiteitenverlof kort hulp bieden. De regeling van calamiteitenverlof is bedoeld om een werknemer enige (korte) tijd te gunnen voor het vinden van een oplossing voor een dringend probleem. Een oplossing zou kunnen zijn – voor diegenen die niet thuis kunnen werken en wel kinderen hebben– op andere tijden werken (in overleg met de werkgever) zoals door de regering is aanbevolen. Ook kan je denken om eventueel met de partner afspraken te maken om bij toerbeurt op de kinderen te passen. Ga met de werkgever hier het gesprek over aan! De werkgever is mogelijk voor dit soort zaken verzekerd. Het lijkt er ook op dat vanuit de overheid geld vrij wordt gemaakt om de getroffen werkgevers hulp te bieden. 

Voor zover het mogelijk is, kunnen afspraken worden gemaakt wat thuiswerken van de werknemer betreft. Omdat de werkgever de werknemer een veilige werkplek dient te bieden is het vaak in het belang van zowel werkgever als werknemer dat hier maatwerk geboden wordt. Praat hierover met je werkgever.  

Conclusie 
Mocht je besmet raken met het coronavirus dan behoud je het recht op loon, ook voor de periode dat je (preventief) in quarantaine moet. Je hoeft hiervoor geen verlof op te nemen. Bespreek met je werkgever wat de mogelijkheden zijn om thuis of op andere tijdstippen te werken. 

 

Cancel