Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingsresultaat cao KPN bereikt

17 februari 2020
KPN
Collega’s,

Het doet ons deugd jullie te kunnen meedelen dat de onderhandelaars van de gezamenlijke vakorganisaties op 13 februari 2020 een onderhandelingsresultaat met KPN hebben bereikt over een nieuwe cao. De belangrijkste afspraken op een rij:
  • Structureel één extra verlofdag per jaar erbij per 1 januari 2020 (waarde 0,4%)
  • Individuele salarisontwikkeling op 1 april 2020 op basis van je beoordeling over 2019 volgens overeengekomen verhogingsmatrix
  • Collectieve salarisverhoging van 2,5% per 1 juli 2020 (het gedeelte >RSP100 als eenmalig bedrag vermenigvuldigd met 1,75)
  • Individuele salarisontwikkeling per 1 april 2021 ongeacht je beoordeling volgens overeengekomen matrix
  • Collectieve salarisverhoging van 3% per 1 juli 2021 (het gedeelte >RSP100 als eenmalig bedrag vermenigvuldigd met 1,75)
  • Vereenvoudiging en uniformering regelingen voor Tot, over-/meerwerk en standby dienst
  • Behoud huidige pensioenregeling, geen verhoging van de pensioenpremie
  • Diverse andere afspraken
Meer lezen?
Het overleg werd opgestart op 14 november jl., in totaal zijn de afgelopen maanden acht dagen en enkele avonden onderhandeld. Op woensdag 19 februari aanstaande organiseren Qlix en Jong KPN een bijeenkomst voor de kaderleden. Tijdens die bijeenkomst zal door de kaderleden een stemadvies worden vastgesteld. Eind deze week ontvangen de leden het volgende nieuwsbericht met een korte uitleg over de bereikte resultaten door de onderhandelaars en het stemadvies van de kaderleden De leden van Qlix en Jong KPN worden daarna in de gelegenheid gesteld hun individuele stem over het bereikte resultaat uit te brengen. 
Wordt vervolgd!
Ron Harmsen en Harry Sonderman, onderhandelaars Qlix/Jong KPN
 

 

Cancel