Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Wat zijn je rechten als je wordt gepest?

23 december 2019
In de dagelijkse praktijk bij Qlix krijgen wij af en toe vragen over pesten. Soms is een situatie duidelijk maar nog vaker zijn de grenzen vaag. Onlangs vertelde een gedreven collega (we noemen hem Robin) over een grap tijdens zijn vorige baan. Robin ergerde zich aan de traagheid van procedures binnen het bedrijf en vertelde dat aan iedereen die dat wilde horen. Hij staat bekend als iemand die wil dat alles liever gisteren dan vandaag geregeld is.
Op een morgen lag er een brief over zijn toetsenbord. “De afdeling ICT heeft geconstateerd dat u teveel toetsenaanslagen per minuut maakt. Dat betekent dat u te hard werkt. Om u tegen uzelf te beschermen hebben wij uw toetsenbord omgeruild voor een trager exemplaar. Fijne dag!’

Robin ontplofte zowat. Twee van zijn collega’s snelden naar zijn bureau en riepen “1 april!” Gelukkig kon hij erom lachen. Tussen een grap en pesten kan een dunne scheidslijn lopen. Wat de één grappig vind kan voor de ander pijnlijk zijn. Zodra je het gevoel hebt dat het pesten is, dan is het raadzaam om actie te ondernemen.

Wat kun je doen als je wordt gepest op werk?
Het eerste dat gedaan moet worden is het gedrag bespreekbaar maken. Bespreek het met bijvoorbeeld: een collega, een leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Dit maakt het gemakkelijker om de pestende collega op het gedrag aan te spreken zodat het ophoudt. Zoals voor zoveel zaken geldt: zorg dat je er zo snel mogelijk iets van zegt. Zaken die als geintje zijn begonnen en nog leuk waren, zijn het na enige tijd niet meer. Zeg er dus wat van zodra het je irriteert.
Welke maatregelen moet een werkgever ondernemen tegen pesten?
Indien het aanspreken van de pester niet helpt, is het nodig om jouw werkgever erbij te betrekken. De werkgever moet dan het probleem aanpakken.
Dit kan inhouden dat de werkgever het gesprek aangaat en de pester eerst wijst op disciplinaire maatregelen die kunnen volgen. Houdt het probleem dan nog niet op, dan zullen die maatregelen ook daadwerkelijk genomen moeten worden. Is het gedrag al zo buitensporig geweest, dan kan dat reden zijn om direct disciplinaire maatregelen te nemen.
Wat kun je de doen als de disciplinaire maatregelen van de werkgever het pesten niet tegenhouden?
Houdt het pesten niet op? Dan is het in sommige organisaties mogelijk om een klacht in te dienen. Ga na of hier een reglement voor is. Is dat er niet en is er geen mogelijkheid om een klacht in te dienen? Dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Inspectie SZW. Een andere mogelijkheid is het aansprakelijk stellen van de werkgever en de pester. Worden bij het pesten strafrechtelijke grenzen overschreden, dan is het mogelijk om bij de politie hiervan aangifte te doen.

Een werkgever aansprakelijk stellen voor pesten, hoe gaat dat in zijn werk?
Victor Schöyer, jurist bij Staywise (dat is de uitvoeringsorganisatie van Qlix) licht toe. Een aansprakelijkheidstelling wordt gedaan bij de werkgever door een brief, het liefst aangetekend, waarin wordt aangegeven dat de werkgever verantwoordelijk wordt gehouden voor de schade die voortvloeit uit het pesten. De werkgever is als zodanig verantwoordelijk om een veilige werkplek te bieden aan de werknemer. De werkgever kan dan ook gesommeerd worden deze veilige plek te bieden. Doet de werkgever dit niet, dan kan dit beteken dat de werkgever zich voor een rechter moet verantwoorden.
Bij KPN
Bij ongewenste omgangsvormen zoals pesten of conflicten volgt KPN de zogenaamde STECR werkwijzer arbeidsconflicten. Als betrokkenen er samen niet uitkomen is het mogelijk om gebruik te maken van interne Mediation of een vertrouwenspersoon bij KPN.

De vertrouwenspersoon zorgt voor een eerste opvang en advies. De vertrouwenspersoon zet geen stappen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. De coördinator van het team vertrouwenspersonen bij KPN is Lia Groot. Zij is bereikbaar via 06 100 30 505 of l.groot(APENSTAART)gimd.nl  

Opstaan tegen pesten is niet makkelijk, je hoeft het niet alleen te doen. Heb jij te maken met pesten op het werk? Bel Qlix via telefoonnummer 070 386 90 46. Wij adviseren je graag.

 
 
Cancel