Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Nog geen overeenstemming over cao KPN

19 december 2019
KPN

De afgelopen weken hebben de vakorganisaties, waaronder Qlix/Jong KPN, meermalen overleg gehad met KPN over de inhoud van de nieuwe cao die op 1 januari aanstaande zou moeten ingaan. Partijen beoogden dat overleg op 3 december jl. af te ronden, maar dat is ondanks het doorvergaderen in de nachtelijke uren en het houden van een extra overleg, helaas niet gelukt.

Het probleem zit hem vooral in het onderwerp loonontwikkeling. We kunnen er lang en breed over praten, maar de essentie zit hem in het feit dat het mandaat van de onderhandelaar van KPN helaas niet overeenkomt met dat van de vakbondsonderhandelaars. Afgesproken is om op 7 januari aanstaande weer bijeen te komen. Financieel directeur van KPN Jan Kees de Jager zal dan aanschuiven om de onderhandelaars van de vakbonden  nader te informeren over de financiële situatie van KPN.

We zullen dus nog even geduld moeten hebben, hopelijk kunnen in januari alsnog de goede vervolgstappen worden gezet en lukt het dan om tot overeenstemming te komen. Wij houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte!

Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik iedereen fijne feestdagen en een voorspoedige jaarwisseling toe te wensen!

Ron Harmsen en Harry Sonderman, cao-onderhandelaars Qlix/Jong KPN

Cancel