Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Onderhandelingen nieuwe cao KPN gestart!

18 november 2019
KPN

Op 31 december loopt de huidige KPN-cao af, de onderhandelingen voor een nieuwe cao zijn inmiddels opgestart. En deze keer ‘op tijd’. De afgelopen jaren startten de onderhandelingen vaak pas na de afloopdatum en dat leidde tot veel onbegrip bij de leden van Qlix en Jong KPN.De wensen van Qlix en Jong KPN zijn (beknopt weergegeven):

  • Een salarisverhoging van 4 - 5% op jaarbasis;
  • Sneller/in grotere stappen doorlopen van je salarisschaal tot RSP 100;
  • Twee extra verlofdagen;
  • Verhoging van het betaald studieverlof van maximaal 16 uur naar 24 uur;
  • Behoud van (het niveau van) de Tot. en andere toelagen en toeslagen;
  • Inspraak/zeggenschap bij de medewerker bij het opstellen van het werkrooster. Invoering van Flextoeslag indien je gevraagd wordt om op andere tijden dan het vastgestelde roostertijden te komen werken;
  • Behoud (lees: geen verhoging) werknemerspremie pensioen;
  • Structurele regeling ‘Generatiepact’.

Wil je een toelichting op bovengenoemde onderwerpen lezen, kijk dan hier voor de Arbeidsvoorwaardennota 2020 Qlix/Jong KPN die op 24 oktober jl. door de kaderleden is vastgesteld.

Het Sociaal Plan is geen onderdeel van deze onderhandelingen, want daarvoor is in 2019 een looptijd van 3 jaar overeengekomen, tot en met 31 december 2021.

Net als andere jaren zijn er door Qlix/Jong KPN, de andere vakbonden en KPN al veel voorbereidende besprekingen over inhoudelijke thema’s gehouden. Hopelijk komt dat het verloop van de onderhandelingen ten goede. De inhoud van die thema’s is namelijk weerbarstig en complex.

In totaal zijn er vier onderhandelingsdagen gereserveerd tot begin december. Als alles volgens planning verloopt horen jullie rond Sinterklaas de uitkomst van de onderhandelingen. Wordt vervolgd!

Harry Sonderman en Ron Harmsen, onderhandelaars Qlix / Jong KPN

Download hier de arbeidsvoorwaardennota 

Cancel