Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Twee van onze bestuurders in overleg met de OR-voorzitters en leden van diverse KPN-deelnemingen voor een zorgvuldig arbeidsvoorwaarden harmonisatie!

11 juni 2019
KPN
Op initiatief van Edwin Jak (voorzitter van het overlegorgaan, samengesteld uit leden van OR-en die werkzaam zijn in de zakelijke markt) zijn donderdag 6 juni jl. vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CNV en Qlix informeel in overleg geweest met de OR-voorzitters en leden van de organisatieonderdelen binnen de zakelijke markt, waar de deelnemingen onder vallen.

Daarbij waren ook een aantal COR leden aanwezig. De aanleiding was de wens van KPN om deze deelnemingen volledig binnen KPN te integreren en daarbij de arbeidsvoorwaarden van een groot aantal deelnemingen te gaan harmoniseren. Het betreft hier deelnemingen die de afgelopen jaren door KPN in eigendom zijn overgegaan.  Het Qlix bestuur werd vertegenwoordigd door Joost Bol en Peter Broumels. Ook een van onze Qlix kaderleden Hans Verheijen was aanwezig, die namens zijn bedrijfsonderdeel (B2B Customer Operations) in de COR zitting heeft.

De morgen werd gestart met een presentatie en daarbij een toelichting door een organisatieadviseur welke het proces schetste om een zo goed mogelijk beheersbare arbeidsvoorwaarden harmonisatie te kunnen doorlopen, met daarna zo min mogelijk verrassingen.

Door de aanwezige vakbonden werd vooral de onderlinge samenwerking, het inzetten van de cao-expertise op dit gebied aangeboden om te komen tot een zo goed mogelijk harmonisatie protocol. 
Door het Qlix bestuur werd de harmonisatie breder aangekaart. De deelnemingen zijn door KPN aangekocht omdat KPN de meerwaarde ervan graag wil(de) toevoegen aan het KPN-assortiment en graag de cultuur en de innovatiekracht overnemen en daarmee de KPN-cultuur te verrijken, slagvaardig naar de markt met minimale bureaucratie. Het gaat dus niet alleen om de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, maar ook over het behoud van de meerwaarde, welke in de praktijk helaas door in te passen in de KPN-organisatie verdwijnt, waardoor de medewerkers minder in hun kracht worden gezet en daardoor minder (kunnen) gaan presteren. Het was een prima eerst kennismakingsbijeenkomst waarbij van de volgende deelnemingen OR vertegenwoordigers waren: 
•    ICT Consulting
•    Call2
•    Customer Operations
•    KPN Werkplek
•    S&D
•    SBM & Marketing
•    Telfort Zakelijk
•    Yes Telecom
•    Inspark
•    KPN Security
•    Dearbytes
•    B2B deelnemingen
•    RoutIT
•    Divider.

Ons Qlix bestuur heeft onze expertise op het gebied van harmonisatie arbeidsvoorwaarden aangeboden omdat het van groot belang is dat deze organisaties goed landen binnen KPN om achteraf of op termijn teleurstelling te voorkomen.
Cancel