Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Meerderheid leden Qlix en Jong KPN accepteert cao en sociaal plan KPN

20 mei 2019
KPN

Totaalpakket geaccepteerd maar veel negatieve reacties van individuele leden over details

Op 18 april jl. deelden wij jullie mede dat na een zeer langdurig en buitengewoon complex onderhandelingstraject een onderhandelingsresultaat over de cao KPN en het sociaal plan was bereikt. De leden van Qlix en Jong KPN zijn de afgelopen weken in de gelegenheid gesteld om hun stem over het resultaat uit te brengen. Vorige week sloot de digitale stembus.

Het resultaat van de stemming is als volgt:
Voor                            65,5%
Tegen                         24,6%
Blanco                        9,9%

Reacties van leden
In onze nieuwsbrief van 18 april jl. toonden onze onderhandelaars Ron Harmsen en Harry Sonderman zich overwegend positief over de behaalde resultaten: ‘We hebben er alles uitgehaald, maar in dergelijke trajecten blijft het geven en nemen’, aldus onze onderhandelaars. 

Veel leden hebben de moeite genomen om hun stem over de cao/sociaal plan toe te lichten. Dank daarvoor! Uit de reacties blijkt vooral dat de collega’s grote moeite hebben met het ‘nemen’ door KPN. In de bijlage hebben wij een aantal reacties onder elkaar gezet. Daaruit kun je opmaken dat onze onderhandelaars het helaas niet iedereen volledig naar de zin hebben kunnen maken. Dat is niet verwonderlijk, onze kaderleden hadden dat al voorspeld.

Het totaalresultaat bevat immers afspraken die minder goed uitpakken voor enkele specifieke groepen medewerkers: degenen met een RSP >100, de collega’s die in onregelmatige diensten werken, de mensen die geraakt worden door de maximering van de beëindigingsvergoeding van het sociaal plan, enzovoorts. Het is niet verwonderlijk dat deze collega’s niet te spreken zijn over deze componenten in het totaal pakket.

Uiteindelijk kunnen we gezamenlijk tot de conclusie komen dat het totaalpakket (de nieuwe cao voor 2019 én het sociaal plan tot en met 2021) onder de streep geaccepteerd wordt door de leden. Dat betekent dat Qlix/Jong KPN de cao en het sociaal plan zullen ondertekenen. Dat neemt niet weg dat onze onderhandelaars de zorgen van onze leden en hun mening over het onderhandelingsresultaat zeker zullen delen met de Raad van bestuur. De door de leden afgegeven signalen zullen het volgende overleg (dat waarschijnlijk al weer op korte termijn zal starten) zeker beïnvloeden! Nogmaals dank dus voor al jullie reacties en jullie vertrouwen en op naar de voorbereidingen voor de cao 2020!

De besturen van Qlix/Jong KPN

Hieronder volgt een greep uit de reacties van de leden van Qlix en Jong KPN:

Veel versoberingen, m.n. voor mensen met een langer dienstverband:
-afbouw sociaal plan
-aftop salaris boven de 100% RSP
-effectieve inflatiecorrectie over 2019 onder het inflatiepercentage
-inperking pensioengevend salaris CAO budget
-verslechtering toeslagen onregelmatig werk

Slecht voor mij. Geen 3% verhoging omdat ik op 100% zit. Daarbij TOT. Zit niet voor mijn lol in 24*7. Alles voor de klant, maar de medewerker kan stikken.

Geen waardering voor een succesvolle beoordeling voor KPN-ers met een lang dienstverband, die zich al jarenlang inzetten en daardoor met een RSP uitkomen boven de 100%,  geeft de doorslag.

een CAO met focus op de werkende KPNer!

In principe met alles enigszins akkoord behalve de verlaging van het CAO budget voor meer vakantie-uren.

Tegen omdat de oudere medewerker zeer nadelig geraakt wordt
(ontslag vergoeding en RSP>100% ) en er niets tegenover staat
dit is geen verantwoord ondernemen van KPN
ben zelfs teleurgesteld dat de onderhandelaars aangeven dat dit het maximale is wat mogelijk was  Misschien tijd voor een staking welke ik in 34 jaar binnen KPN nog maar 1 keer heb meegemaakt maar nu zeer bereid ben daarvoor
een zwaar teleurgesteld lid en medewerker van KPN  

fijn dat er eindelijk een akkoord is.
Aanbeveling om te blijven sturen op de afspraak die ook nu weer in de CAO is opgenomen om het KPN functiehuis te updaten.

voor een kpn-er die hier al 36 jaar werkt spreekt uit deze cao weinig tot geen waardering!

De RvB krijgt t wel voor elkaar om een bonus voor hen te realiseren,  ongeacht de resultaten.
En bij de medewerkers wel verminderen zoals o.a. de cao budget.

CAO verhoging niet hoog. Wettelijk was er al een uitspraak over doorbetaling TOT toeslag. Deze hebben ook als na betaling ontvangen. Nu is deze verlaging een pure bezuiniging. Extra 5 dagen is mijn eigen geld. Wederom niets voor ouderen beleid. Alleen wanneer je vlak voor je pensioen staat. Ook nu weer gekozen voor een kort lopend CAO. Nieuwe onderhandelingen voor 2020 mogen nu ook al weer gestart worden.

Mijn rsp is boven de 100%. Ik wordt gestraft hiermee terwijl ik boven de 100% zit omdat ik het jaar na jaar goed gedaan heb.

Gezien de salarissen en de bonussen aan de top van het bedrijf lijkt het mij niet meer dan normaal dat de onderste regionen ook meedoen met de verhogingen. En dan niet met een minimaal % maar een serieuze loonsverhoging over de volle breedte.

Geen structurele verhoging in de RSP >100

Algemene loonsverhoging van 3% is eigenlijk te weinig voor de medewerkers met een RSP 100% of hoger.
opbouw bovenwettelijke dagen en verlaging CAO budget is een sigaar uit eigen doos. Je betaalt zelf de dagen.
Looptijd Sociaal plan is prima. Looptijd CAO voor 1 jaar is te kort.

Hopelijk komt er voor 1-1-2020 wel een nieuwe CAO.

Bij meer dan 100%RSP zie je buiten de eenmalige bonus niets van 3% loonstijging terug. Huidige regeling van 20 verlofdagen met mogelijkheid om bij te kopen voldoet toch prima!. Moeten we voor een paar medewerkers die een drempel ervaren met het kopen van dagen het systeem omgooien?

Het heeft lang genoeg geduurd!
Redelijk resultaat, toch maar voor een jaar geldig.
Op naar de volgende onderhandeling.

Het weer terugbrengen van extra verlofdagen heeft in het verleden niet goed gewerkt, gezien de verlofbergen die er ooit zijn ontstaan. De eeuwige discussie om dagen verplicht op te nemen zal hiermee weer toenemen.
Tevens: de RSP-correctie zal m.i. in het jaar volgend op het jaar waarin je uitstekend bent beoordeeld je prestatie weer te niet doen. Dit haal ik tenminste uit de tekst van de uiteindelijke voorstellen en lijkt me niet wenselijk voor de werknemers.
Geen reden om af te keuren, maar ook niet om volmondig ja hierop te zeggen.

tevreden zo.

Nadat ik bij eerdere cao’s al gezakt ben van 110% naar 101%, raak ik volgens mij nu ook die laatste 1% kwijt. Die RSP heb je niet voor niets gekregen, maar wordt nu wel erg makkelijk afgepakt. Verder zie ik ook geen echte verbeteringen, we hebben ons lekker laten naaien met telkens een half jaartje CAO en mooie praatjes vooraf.

Ziet er goed uit!

In mijn huidige werk-/levensfase is mijn stem tbv de CAO vooral financieel gedreven. Overige zaken zijn (nog) niet relevant en/of maak ik me geen zorgen over. Ik vermoed dat dit voor veel van mijn jong hoogopgeleide collega's geldt.

Ik heb blanco gestemd omdat we 10 verlofuren kwijt raken.
We hadden ooit 195 uur verlof bij een contract van 37 uur. Toen hebben wij 47 uitgeruild voor 2% in het cao budget. En nu krijgen we 37 uur terug voor 2%. Klopt toch niet? Of zie ik het verkeerd?

De reden dat ik niet voor stem is dat ik de opbouw van vijf bovenwettelijke vakantiedagen tegen inlevering van 2% Cao-budget niet vind kunnen. Ik vind dat ik zelf de keuzevrijheid moet hebben om of voor het budget te gaan of extra dagen wil bijkopen en niet andersom. Daarnaast ben ik redelijk tevreden en als de -2% Cao-buget regeling geschrapt zou worden dan zou ik zeker voor stemmen.

Op zich redelijk positief, echter het verplicht uitbetalen in december van bovenwettelijke uren is belachelijk, neem dat svp mee naar de volgende onderhandelingen, op z'n minst moeten deze uren 2 jaar geldig zijn en de mogelijkheid uit te laten betalen wanneer het de medewerker uitkomt, in bepaalde gevallen wordt je zelfs behoorlijk genaaid door onze overheid als je net iets te veel betaald krijgt en ga je er netto enorm op achteruit.

TOT afbouw daar kan ik niet mee instemmen.  Heeft voor de 24x7 grote impact. Alweer! 24x7 werken hoort bij de zware beroepen en dat mag best beloond worden. Daarnaast een aantal onderdelen die nog nader te bepalen zijn en die kunnen ook nog impact hebben.

Prima onderhandelingsresultaat!

Na hard werken de afgelopen jaren heb ik een rsp van 104%. Ik vind het zeer slecht dat ik geen vaste loonsverhoging krijg ook. Ook de hele beoordeling-tombola is door deze aanpassing voor mij niet meer interessant.

Niet heel erg blij mee, maar ja, ik heb niet het idee dat we er meer uit kunnen slepen.
Wat ik wel heel erg triest vindt, is de sigaar uit eigen doos (2% inleveren voor extra dagen)

We gaan voor eenvoud. Dit zie ik niet terug in de CAO. Tevens vindt ik dat wat mijn collega s en ik wat we  doen voor het bedrijf wordt hierin niet gewaardeerd. Collega s die op RSP 100% staan en met al hun ervaring en inzet worden niet beloont.

Loonsverhoging moet algemeen gelden.
Laat CAO-budget intact zoals nu.  Ik heb geen behoefte aan extra vakantiedagen. Wat is het nut als je die toch weer terug verkoopt?

Jammer dat er niet meer te halen was dan dit vooral gezien dat de bestuurders zichzelf wel verrijken ondanks de magere bedrijfsresultaten. ook zij hebben daarin een verantwoordelijkheid en zouden het boetekleed aan moeten trekken. Vooral voor mij als oudere(64) werknemer is het een klap in het gezicht dat de ontslagvergoeding is afgetopt als dank voor 43 jaar inzet voor PTT en KPN. Desalniettemin geloof ik dat jullie er alles aan gedaan hebben om er uit te halen wat er inzit en stem dus in met dit resultaat.

Geen loonsverhoging voor de >100 RSP is de belangrijkste.
Jaren gewerkt voor een positieve RSP>100%, welke in een jaar teniet wordt gedaan. Nu ontvangt deze categorie helemaal geen structurele verhoging, ik kan deze actie niet begrijpen. Ook voor de toekomstige (jong KPNers) is dit op termijn niet gunstig.
Sociaal plan: vrijwillige plaatsmaker regeling per leeftijdscategorie vervalt. Hierdoor vervalt de mogelijkheid om in een bepaalde leeftijdscategorie hiervan gebruik te maken. Alleen degene met de hoogste dienstjaren kunnen dit nu. Beter zou zijn deze categorie als overloop te gebruiken, maw als er te weinig in een categorie zich aanmeldt, deze aan te bieden aan de >55 jaar categorie.

Het is allereerst een moeilijk leesbaar document. Dit hoor je van iedereen. Dat is op zich al niet goed.
Het resultaat is een snelle correctie op de salaris hoogte van mensen die tegen of boven de 100% zitten.
Ook zij hebben volledig meegewerkt aan het behaalde resultaat van KPN ook in deze onrustige tijden zijn zij wel blijven staan en nu worden die mensen waarvan ik vind ook recht hebben op een volledige inflatiecorrectie van 3%. Of zijn voor deze mensen de kosten niet gestegen. KPN verhoogd namelijk zelf ook zijn tarieven met een gewogen gemiddelde van 3,84% En KPN is niet het enige bedrijf die zijn kosten verhoogd. 
https://www.onemorething.nl/2019/04/kpn-xs4all-verhogen-prijzen/
KPN heeft zijn mond vol dat het zijn mensen waardeert maar dit komt niet in uiting in het resultaat. Het is een makkelijke manier om de 350 miljoen per jaar te bezuinigen.
De nieuwe berekening voor de transitievergoeding/Sociaalplan heeft ook nogal  consequenties.
Maar jullie geven het zelf al aan. Het is een zeer ontevreden voorstel. Het heeft voor een x percentage van de medewerkers een nadelig effect.

Jammer dat geneuzel over de verlofdagen. Er zullen altijd medewerkers zijn die klagen, het niet snappen, het niet eens eerst lezen, maar KPN of de Bonden moeten het toch eens helder op kunnen schrijven.

Zou het mogelijk zijn om de volgende cao voor een langere periode vast te stellen? Misschien eens uitleg op de site waar kpn op insteekt en waar de vakbonden op insteken

reden van tegenstem:  Ik begrijp niet waarom de verslechteringen nodig zijn in de CAO en het Sociaal Plan.  En daarbij zijn er te weinig echte verbeteringen.

Ten opzichte van de CAO 2016/2017 zijn we er op achteruit gegaan qua loon en arbeidsvoorwaarden. Dit terwijl het beter gaat met de Nederlandse economie

Ik vind het vooral jammer dat de keuze voor inzet van CAO-budget nu deels voor mij gemaakt wordt in de vorm van extra dagen. Ik heb liever zelf de controle of ik dagen bijkoop of niet.

jammer dat de loonsverhoging ten koste gaat van het stukje RSP dat ik heb opgebouwd.

Als medewerker die al 28 jaar werkt bij KPN waarvan er 22 jaar in 24x7 continue dienst werkt is de verlaging van de TOT en de onderwaardering hiervoor zeer teleurstellend. De doorbetaling bij vakantie is een Europese uitspraak en dus een wettelijk recht. Door de verlaging betalen wij dat uit eigen buidel!
Het is de kern medewerkers die de KPN operationeel draaiende houd en daardoor de kwaliteit waarborgt kan worden van het netwerk alsmede de dienstverlening onze klanten.
Werken in een 24x7 continue rooster is niet zomaar iets maar bijna een soort van levenswijze en heeft impact op je sociale leven en lichaam. Een vergelijking met een 8-17 baan is er niet te maken en zou liever zien dat er voor deze kleine groep meer waardering zou zijn en een scheiding in de CAO (naast andere medewerkers die enkele uren buiten kantoortijden werken).

De vergoeding Toeslag Onregelmatige Tijden is voor mij als onderhandelingspunt onaanvaardbaar!! het merendeel van de collega's werken in een 9 to 5 job, dus zij beslissen NIET even dat mijn TOT-toelage naar beneden moet, ik werk om het weekend en met feestdagen erbij wel eens 3 weekenden achter elkaar, dit is een behoorlijke belasting en moet mi op een juiste manier beloond worden.KPN houdt geen rekening met deze belasting..

ik stem tegen i.v.m. onder andere de RSP uitkomst. als je zoals ik boven de 100 rsp zit krijg je geen verhoging ,alleen een eenmalige betaling.
Tevens de extra verlof dagen die je zelf betaald door middel Cao verlaging, als ik dat zou willen koop ik wel verlof dagen of zet er over uren tegenover.
En als laatste, bij over werk wordt er steeds minder betaald, het moet een wel een uitdaging blijven om voor KPN te willen overwerken.

Eerste succes in het generatiepact !!!

De Tot regeling is wel erg summier geworden maar ik kan mij vinden in het totaal pakket.

Het grootste bezwaar ligt voor mij in de achteruitgang van het sociaal plan. Verder ben ik ook van mening dat er een achteruitgang is mbt inzetbaarheidsbudget wanneer je in fase 2 komt

De Beëindigingsvergoeding wil men bevriezen op datum van 31-12-2018.  Voor een groot (?) aantal 60+ medewerkers (op 31-12-2018) betekent m.i. dat er rekenkundig van uitgegaan gaat worden dat deze mensen bij ontslag in 2020 of 2021, ná de eventuele WW periode, aansluitend nog een IOW uitkering kunnen krijgen waardoor een lagere beëindigingsvergoeding door aftopping.  Echter is de kans aanwezig dat bij daadwerkelijk ontslag ná 2019 deze regeling niet meer aan de orde is of is gewijzigd. Daarmee wordt  het risico van de aanstaande gewijzigde IOW regeling voor 60+ wel  geheel bij de betrokken werknemer neergelegd lijkt mij.           Daardoor lange twijfel tussen BLANCO of TEGEN advies.

Bij nader inzien stem ik toch tegen deze CAO. Met name vanwege het feit dat je RSP naar 100% gaat als je geen 'uitstekend' hebt.

Goed aan onze belangen gewerkt. Mooi resultaat

Beetje flauw dat die salarisverhoging pas per 1 juni ingaat. Salarisverhoging is ook weinig meer dan een inflatiecorrectie. Bovendien krijgen mensen die al een RSP boven 100% mínder dan een inflatiecorrectie in sommige gevallen, en daarnaast alleen een prestatieverhoging als ze uitstekend behaald hebben. Waardoor ze er mogelijk op achteruit gaan. Ik vind het dus geen bijzonder goede CAO, maar gegeven de goede arbeidsvoorwaarden die al gelden bij KPN stem ik toch blanco.

Dit is nou niet echt een CAO die de waardering van de medewerkers uitspreekt.

Ik stem tegen omdat ik de loonsverhoging niet van deze tijd vind
Afgelopen week zelf onze minister president zeggen dat de werkende Nederlander een fatsoenlijke  loonsverhoging verdient.
Het voorstel is te mager zeker als je al op het maximum staat.
en niet meer de mogelijkheid hebt om een promotie te maken of nog een andere baan te zoeken.
Als 60 plus heb je weinig mogelijkheden.
Verder is er te weinig voor de oudere medewerker bereikt
Zoals overwerk op vrijwillige basis geen waakdienst meer als je 60 plus bent, nu moet ik nog regelmatig 7x24 uur lopen en dat al meer dan 30 jaar.
Tegen dus

We moeten ons niet met een kluitje het riet in laten sturen.
Wat mij betreft AFWIJZEN!!!

Cancel