Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Stand van zaken onderhandelingen CAO / Sociaal Plan

16 januari 2019
KPN
In dit bericht lees je over de stand van zaken van de onderhandelingen over de KPN cao en Sociaal Plan. De vakbonden hebben hierover gezamenlijk een nieuwsbrief uitgedaan. De nieuwsbrief is hier te downloaden.

Voorbereidingen
In de eerste helft van 2018 oriënteerden de vakbonden en KPN zich op de onderwerpen voor de cao-onderhandelingen. Tussen oktober 2018 en begin januari 2019 kwamen zij vervolgens enkele keren bijeen om de voorbereidingen voor de ‘echte’ onderhandelingen te bespreken. Naar het oordeel van de vakbonden hadden zij zelf tijdens deze bijeenkomsten duidelijk hun standpunt over de onderwerpen aangegeven.

Start onderhandelingen cao en Sociaal Plan uitgesteld
In oktober 2018 hebben KPN en vakbonden afgesproken om met de start van de materiele onderhandelingen over de cao en het sociaal plan te wachten tot na de Capital Markets Day op 28 november jl., de dag waarop de aangescherpte strategie van KPN volgens plan werd gepresenteerd. 

Op maandag 14 januari 2019, is uiteindelijk een aanvang gemaakt met de feitelijke onderhandelingen.

KPN strategie: één KPN merk
KPN startte de bijeenkomst met het geven van een korte samenvatting van de aangescherpte strategie: ‘Werken aan het beste netwerk, aan de beste klantbeleving en winstgevende gebundelde diensten en aan een versnelling van vereenvoudiging en digitalisering’. Onderdeel van de recent gepresenteerde strategie is het besluit van KPN om alle focus te leggen op het KPN-merk. 

De vakorganisaties vrezen dat dit besluit tot een forse reductie van werkgelegenheid zal leiden. Nu is er afgesproken dat over de mogelijke personele gevolgen van één KPN merk op korte termijn afzonderlijk overleg tussen KPN en vakorganisaties zal plaatsvinden.

KPN inzet cao en Sociaal Plan
KPN presenteerde vervolgens haar concrete voorstellen voor de nieuwe cao en het nieuwe Sociaal Plan. Hier vind je de inzet van KPN.
Hierop hebben de vakbonden om een schorsing verzocht.

Schorsing
Tijdens de schorsing is door de vakbonden vastgesteld dat (doorvoering van) de vele voorstellen van KPN een grote (negatieve) impact op het arbeidsvoorwaardenpakket van de medewerkers zal hebben (inclusief sociaal plan). De vakorganisaties hebben dat na de schorsing aan KPN meegedeeld en KPN gewezen op het feit dat er een enorm gat zit tussen de wensen en voorstellen van KPN en die van de vakbonden (‘Geen slootje maar een oceaan’). De verschillen van inzet zitten met name in de onderwerpen:
 • Sociaal Plan
 • Reis(-kosten)vergoedingen (woon-werkverkeer & zakelijke reizen)
 • Toelagen en toeslagen
 • Verruiming arbeidstijden
 • Ouderenbeleid en duurzame inzetbaarheid
 • Beloning, waaronder de door ons gewenste ontkoppeling loonindexatie en pay for performance
 • De vakbonden herkennen in de inzet van KPN nagenoeg niets van hun inbreng tijdens de vele studiebijeenkomsten en vragen zich in gemoede af of de inzet van KPN überhaupt kan leiden tot overeenstemming over Cao en Sociaal Plan.

  De vakbonden hebben KPN verzocht om haar inzet te heroverwegen, hetgeen zou moeten leiden tot minder afstand tussen partijen bij de start van de onderhandelingen.Wij wachten de reactie van KPN af.

  Houd deze website in de gaten voor het laatste nieuws hierover.

Reacties

 • Leuk voor met name oudere werknemers die zitten te springen om regelingen inzake het generatiepact. Door KPN alleen de 50-100 optie benoemd terwijle er veel meer varianten zijn. Laat de oudere werknemer niet in de kou staan en wacht niet te lang op KPN !!
 • Leuk, komt de melding: u hebt geen rechten om deze pagina te bekijken
 • de link naar 'Hier vind je de inzet van KPN' verwijst naar een pagina waar je de inhoud niet van mag zien.
Cancel