Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Wet invoering extra geboorteverlof

20 december 2018
Algemeen

Per 1 januari 2019 worden een tweetal wijzigingen ingevoerd door Wet invoering extra geboorteverlof. De toepasselijke afkorting is WIEG wet.

Geboorteverlof
Het kraamverlof van partners van moeders wordt vanaf 1 januari 2019 vervangen door (betaald) geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof is eenmaal de voor de werknemer geldende arbeidsduur per week. Dus werk je bijvoorbeeld als partner 32 uur per week, dan heb je recht op 32 uur betaald geboorteverlof. In 2018 hadden partners recht op twee dagen betaald kraamverlof, en drie dagen onbetaald ouderschapsverlof in de eerste vier weken na de bevalling. Deze rechten vervallen met de invoering van het geboorteverlof per 1 januari 2019.

Partners kunnen het geboorteverlof direct opnemen, maar mogen dat ook doen in de eerste vier weken na de bevalling. De week verlof met loondoorbetaling wordt geheel naar de wens van de werknemer vastgesteld; afwijking bij cao is niet mogelijk. De werkgever moet tijdens het geboorteverlof het loon doorbetalen.

Adoptieverlof
In verband met de adoptie van een kind of het opnemen van een pleegkind in hun gezin hebben (beide) adoptie- of pleegouders nu nog recht op vier weken verlof. Vanaf 1 januari 2019 is dat zes weken. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft de werknemer recht op een UWV-uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Aanvullende geboorteverlof
Het aanvullende geboorteverlof regelt voorts dat de partners vanaf 1 juli 2020 recht krijgen op aanvullend geboorteverlof voor vijf maal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind. Tijdens het aanvullend verlof bestaat recht op een, via de werkgever aan te vragen, UWV-uitkering ter hoogte van 70 procent van het (maximum-)dagloon voor maximaal vijf weken. De opbouw van de (wettelijke) vakantiedagen gaat tijdens het aanvullend geboorteverlof gewoon door. Rond het ingaan van het aanvullende geboorteverlof, 1 juli 2020, zullen we jullie verder informeren.

Cancel