Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Besprekingen cao en sociaal plan KPN opgestart!

09 oktober 2018
KPN

Op 9 oktober 2018 zijn de besprekingen over de cao en het sociaal plan tussen vakbonden en KPN opgestart. Tijdens de eerste dag van overleg zijn vooral planningsafspraken gemaakt over de data waarop welke onderwerpen besproken zullen worden. Begin november zullen KPN en de vakbonden hun wederzijdse voorstellen aan elkaar toelichten. In de periode daarna zullen de diverse onderwerpen ‘clustergewijs’ besproken worden door partijen. Naar verwachting zullen de onderhandelingen over de financiële aspecten (salarisontwikkeling en sociaal plan) als sluitstuk, in december plaatsvinden. Qlix hoopt en verwacht eind december/begin januari tot een onderhandelingsresultaat te komen.

Hier lees je de visie van Qlix op de diverse onderwerpen van de cao en het sociaal plan. Het voorstellenpakket is vastgesteld op basis van de uitkomsten van de ledenraadpleging. De leden van Qlix en Jong KPN konden in de periode van eind september tot begin oktober reageren op de concept inzetbrief. Qlix/Jong KPN mocht een aantal reacties van leden ontvangen. Dank daarvoor! Mede op basis van de reacties zal nog een aantal aanvullende, in verhouding kleinere cao-onderwerpen door onze onderhandelaars worden ingebracht in het overleg.

Zodra er inhoudelijk iets te melden is over de besprekingen horen jullie dat vanzelfsprekend van ons!

Tot zover voor dit moment! 

Ron Harmsen

Cancel