Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

KPN Informeert Qlix over voorgenomen structuurwijziging

30 augustus 2018
KPN

Maandagavond 27 augustus jongsleden is Qlix door KPN geïnformeerd over de voorgenomen wijziging van de managementstructuur van KPN. In het kort komt het er op neer dat KPN binnenkort zal bestaan uit twee grote min of meer zelfstandige bedrijfsonderdelen, respectievelijk gericht op de consumentenmarkt en op de zakelijke markt. De samenstelling van de Raad van Bestuur verandert en een ‘executive committee’ gaat de dagelijkse activiteiten aansturen.

Executive committee (populair afgekort tot ‘exco’) betekent letterlijk ‘uitvoerende commissie’. In de praktijk is het een soort dagelijks bestuur, aangebracht onder een Raad van Bestuur waarin, naast de leden van de Raad van Bestuur ook het hoger management uit verschillende bedrijfsonderdelen is vertegenwoordigd. Aan de individuele leden van een exco worden portefeuilles toegekend. Door een exco worden verschillende bedrijfsonderdelen directer aangestuurd dan onder een normaal bestuur. De Raad van Bestuur zelf staat door toevoeging van een exco op een wat grotere afstand van de operationele activiteiten. De Raad van Bestuur KPN zal volgens het voorgenomen besluit terug worden gebracht naar drie leden; de CEO (Maximo Ibarra), de CFO (Jan Kees de Jager) en de COO (Joost Farwerck). Zij zullen ook in de exco zitten.

De Centrale Ondernemingsraad is inhoudelijk betrokken bij de wijzigingen in de managementstructuur. Hans Verheijen en Peter Broumels (op foto) vertegenwoordigen de leden van Qlix in dit hoogste medezeggenschapsorgaan binnen KPN. Het adviseren over deze voorgenomen structuurwijziging is geen sinecure. De exco heeft namelijk geen wettelijke basis. Wat de bevoegdheden van een exco precies zijn, is volstrekt onduidelijk en verschilt per onderneming. Bijna de helft vaPeter Broumelsn de Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen maakt gebruik van een exco maar de opvattingen over de taken en verantwoordelijkheden van zo’n exco lopen zeer uiteen. Reden temeer om daarover als COR KPN duidelijke afspraken met de Raad van Bestuur te maken. Vooralsnog heeft dit voorgenomen besluit geen gevolgen voor de medewerkers van KPN die onder de cao KPN vallen.

De voorgenomen wijzing van de management(top)structuur is het eerste wapenfeit van CEO Maxima Ibarra. Qlix zal op korte termijn kennis maken met Ibarra. Net als de vele duizenden KPN-ers is Qlix natuurlijk benieuwd wat de CEO nog meer voor ons in petto heeft. Immers een tijdje geleden is al aangekondigd dat de strategie van KPN door hem onder de loep wordt genomen.

Het is voor Qlix echter zonneklaar dat de structuurwijziging van KPN en de mogelijke aanpassingen van de strategie uiteindelijk ook gevolgen zullen hebben voor onze leden en de andere medewerkers van KPN. Wij wachten verdere berichtgeving vanuit de Raad van Bestuur met enige zorg af. Reden te meer om tijdens de komende onderhandelingen met de Raad van Bestuur stevig in te zetten op het behoud van het huidige sociaal plan!

Cao en sociaal plan
Zoals bekend is er enkele weken geleden opnieuw een kortlopende cao afgesloten tussen vakbonden en KPN. Die loopt tot 1 januari 2019. Voor de medewerkers is het resultaat positief: de afspraak komt neer op een loonontwikkeling van 2,5% per 1 januari 2018 bij RSP=100 en géén verslechteringen in de cao.

Ook het sociaal plan KPN is opnieuw verlengd tot 1 januari 2019. Qlix had graag gezien dat het sociaal plan voor meerdere jaren verlengd was, maar dat bleek absoluut niet haalbaar. Gelet op de aangekondigde structuurwijziging en de waarschijnlijke gevolgen daarvan voor de medewerkers op termijn, is Qlix van oordeel dat KPN en vakorganisaties zo spoedig mogelijk moeten starten met de onderhandelingen over de nieuwe cao en sociaal plan. Qlix is er klaar voor!

In september komen wij met nieuwe berichtgeving en informeren wij onze leden over onze inzet voor deze belangrijke thema’s.


Wordt vervolgd!
 

Ron Harmsen

Bestuurder Qlix

Cancel