Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Bent u van mening dat u teveel loonbelasting heeft betaald in de periode dat u het bedrijf vrijwillig dan wel gedwongen heeft moeten verlaten?

27 augustus 2018
Algemeen

In de afgelopen jaren hebben een aantal medewerkers een reorganisatie bij hun werkgever meegemaakt, waardoor zij het bedrijf hebben moeten verlaten. Ook zijn er mensen die deze stap niet meer hebben afgewacht en op vrijwillige basis eerder bij het bedrijf zijn vertrokken.
In de meeste gevallen werd door de werkgever na het ontslag een aanzienlijk bedrag aan geld meegegeven in de vorm van : “Een uitkering bij vertrek

Over deze uitkering bij vertrek werd het percentage loonbelasting bijzonder tarief toegepast van in de meeste gevallen plm. 42%. Achteraf bij de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van dat jaar kon dit zelfs nog oplopen tot 52% voor zover de totale inkomsten over dat jaar boven de 3e schijf uitkwamen van plm. € 63.000,=, waardoor het zelfs tot een naheffing kon komen.

Ook voor de medewerkers die in eerste instantie een bedrag in een stamrechtrekening hadden laten storten en later bedragen hebben laten uitbetalen kan deze regeling van toepassing zijn.

Voor deze collega’s bestaat de mogelijkheid om eventueel via Middeling nog een aanzienlijk bedrag van de belastingdienst terug te krijgen. Om tot een goede regeling te komen zal eerst worden gekeken naar de periode waarover de middeling moet plaatsvinden. Het jaar met het hoogste inkomen en daarom heen de laagste 2 inkomensjaren. Dit kan eventueel inhouden dat er op dit moment nog geen aanvraag kan worden ingediend, omdat de Gouden Handdruk bijvoorbeeld in 2015 is uitbetaald en de laagste jaarinkomens bij voorbeeld 2016 en 2017 zijn. Deze aangiften kunnen eventueel nog niet volledig verwerkt zijn bij de belastingdienst. Betreft het een periode die eerder lag, dan zou het kunnen dat u nu al een aanvraag kan indienen en na plm. 8 weken over het geld kan beschikken.

Aan deze teruggaven zijn door de belastingdienst wel een aantal voorwaarden verbonden te weten:

  • De middeling betreft een periode van 3 aangesloten belastingjaren waarvan het jaar met de goudenhanddruk een onderdeel van de 3 jaar is
  • De middeling kan nog worden ingediend uiterlijk na 36 maanden verwerking van het laatste belastingjaar
  • De middeling door de belastingdienst wordt toegepast onder aftrek van € 545,= administratiekosten  
  • De aanvraag voor middeling niet eerder kan worden ingediend als het laatste jaar van deze periode door de belastingdienst is verwerkt.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Monique Bakker tel 070-3201134 of mail info@qlix.nl (ter attentie van Monique Bakker). Monique is werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag tot 15:00 uur. Zij brengt u verder in contact met Kees Berg onze belastingspecialist.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancel