Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Qlix-leden KPN in meerderheid voor herverzekeren 3e WW-jaar

14 februari 2018
KPN

Tot en met 12 februari hebben KPN medewerkers via hun vakbond kunnen stemmen of zij wel of niet voor herverzekering van het derde WW-jaar zijn.

Waar gaat dit over?

Behouden van rechten WW voor 2015

  • Sinds 1 januari 2016, bouw je nog steeds de eerste 10 jaar dat je in dienst bent 1 maand WW per dienstjaar op.  Als je langer dan 10 jaar in dienst bent, bouw je in plaats van 1 maand per dienstjaar, nog maar 0,5 maand WW per dienstjaar op. Ook krijg je per 1 januari 2019 nog maar maximaal 24 maanden een WW-uitkering in plaats van 38 maanden.
  • Als je in 2015 recht had op 38 maanden wordt dat maximale recht met 1 maand per kwartaal afgebouwd tot maximaal 24 maanden. De duur van de WW is ook maatgevend voor uitkeringen in de WGA (Gedeeltelijke Arbeidsgeschiktheid).
  • Als KPN meedoet aan deze regeling, behoud je dezelfde rechten als je tot 2016 had. Je bouwt dan ook na je eerste tien jaar in dienst van KPN jaarlijks een maand WW-uitkering op, tot een maximum van 38 maanden.
  • Zowel aanspraken als premie gaan maximaal tot het maximum maandloon (SV-loon). Dit is terug te vinden op de website van het UWV

Heel KPN doet mee, of niet
Het is een regeling die geldt voor alle medewerkers van KPN. Als de meerderheid van de leden van de vakorganisaties kiest voor deze ‘reparatieregeling’ dan doen alle KPN-ers daar verplicht aan mee. Het is hierbij niet mogelijk om uitzonderingen te maken.

Maandelijkse premie ingehouden op je salaris:

  • Als KPN mee gaat doen aan deze regeling, dragen alle medewerkers maandelijks een bepaald bedrag af aan een fonds. Dat bedrag wordt automatisch ingehouden op je bruto salaris.
  • Je ontvangt hiervoor geen compensatie van KPN.
  • Deze premie is afhankelijk van het werkloosheidscijfer en hoeveel er gebruik gemaakt wordt van deze regeling. 
  • Afhankelijk van je individuele situatie zal de netto bijdrage in 2018 maximaal ongeveer €5,50 per maand bedragen.

Omslagstelsel
De reparatie van de WW zal worden uitgevoerd door SPAWW. Deze aanvulling wordt betaald op basis van een omslagstelsel. We betalen nu voor de werklozen van nu. Je bouwt dus geen rechten op:

  • Alleen als je in een bedrijf werkt dat op de ontslagdatum meedoet aan deze regeling en je komt in de WW kun je aanspraak maken. Ga je uit dienst bij KPN en kom je na een tijd via een andere werkgever die niet mee doet aan deze regeling alsnog in de WW terecht, dan kun je geen aanspraak meer maken op de regeling van KPN.

Uitslag stemming
De leden van Qlix stemden met een ruime meerderheid van 75 % voor herverzekering van het derde jaar WW

Cancel