Onafhankelijk behartiger van werknemersbelangen

Meerderheid leden wijst akkoord overbruggingscao KPN af

09 december 2017
KPN

Onze bij KPN werkzame leden hebben de gelegenheid gehad om hun stem uit te brengen over het bereikte principeakkoord voor de overbruggings-cao KPN 01-01-2018 t/m 30-06-2018. De stemming sloot vrijdag om 24.00 uur.
Met een stemuitslag van 36 % voor, 59 % tegen en 5 % geen mening, werd het akkoord door een meerderheid van de leden afgewezen.
Veel stemmers hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun stem toe te lichten. Het bestuur zal de komende week deze feedback nader bekijken.
Cancel